Пожарогасителни системи с газ IG-55

Пожарогасителни системи с газ IG-55

Референтен номер: INT55

Пожарогасителни системи с газ IG55 (Азот 50% и Аргон 50%)

Фирма "Пожарна Техника" ООД официален представител на "Firetec Systems" Ltd. - Англия.

Фирма "Пожарна Техника" ООД представя на Вашето внимание пожарогасителна система от най-ново поколение гасителни системи предлагани, както на Европейският, така и на Световният пазар.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Гасителният агент в пожарогасителната система Inertech IG-55® е смес между 50% Азот и 50% Аргон, по-широко разпространен като "IG-55".Тъй като Азота и Аргона се получават натурално в атмосферата, факторът на замърсяване на околната среда е равен на нула. Също така и ефектът на глобалното затопляне е равен на нула.Гасителният агент се съхранява в цилиндри под високо налягане между 200 - 300 bar.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Пожарогасителната система Inertech IG-55® е подходящо средство за гасене на пожари, редуцирайки нивото на кислород до ниво, което пречи на образуването на процеса горене. ProInert® са проектирани да намалят нивото на кислорода, в помещението в което се използват до между 10 - 15%.

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА

Гасителните системи Inertech IG-55® не оставят следи в атмосферата, поради използването на екологично чисти агенти, без цвят, без мирис.

* химическо наименование - N2 / Ar

* молекулно тегло - 33.98

* температура на кипене - 191 С

* крайна температура - 135 С

* плътност - 1.413 кг/ м 3

* плътност , всравнеие с кислорода - 118

ПРИЛОЖЕНИЕ

■ Телекомуникационни помещения

■ Търговски и военноморски съдовеПожарогасители и пожароизвестителни системи

■ Сървърни помещения

■ Високо технологични военни системи

■ Електронно изчислителни центрове за обработка на данни

■ Медицински съоръжения

■ Музеи

■ Офшорни платформи

■ Телекомуникационни помещения

■ Авиационни съоръжения

Фирма "Пожарна Техника" ООД притежава софтуер за електронно изчисление на количеството на гасителния агент в пожарогасителната система, както и софтуер за проектиране на всички видове пожарогасителни системи с гасителен агенг IG-55, според спецификацията на помещението.

Фирма "Пожарна Техника" ООД проектира, инсталира и поддържа ПГИ на бъларския пазар повече от 10 години и разполага с висококвалифициран екип с богат опит при проектирането, инсталирането и поддържането на пожарогасителни инсталации.

"ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД проектира, монтира и поддържа пожарогасителни системи Inertech IG-55® според изискванията на БДС EN15004-1 "СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ. ИНСТАЛАЦИИ ЗА ГАСЕНЕ С ГАЗООБРАЗНИ ВЕЩЕСТВА" Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2006 с изменения).

Пожарогасителните системи Inertech IG-55® отговарят на БДС EN15004-9 - Част 9: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-55 (ISO 14520-14:2005 с изменения).

Гасително вещество Химическо наименование Формула CAS № Стандарт
IG-55 Азот 50% , Аргон 50%

N2

Ar

7727-37-9

74040-37-1
15004-9
ИЗИКСВАНИЯ ЗА IG-55

Характеристика

Изисквания

Аргон

Азот

Чистота

> 99,99%

> 99,99%

Съдържание на вода

< 15 x 10-6

< 10 x 10-6

Дадени са само основните примеси. Други измервания могат да включват въглеводороди, СО, NO, NO2, CO2, O2  и др. Не повече от < 20 x 10-6.

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА IG-55

Характеристика

Единици

Стойност

Молекулна маса

-

33,98

Точка на кипене при 1,013 bar (абс)

°С

-

Точка на замръзване

°С

-

Критична температура

°С

-

Критично налягане

bar abs

-

Критичен обем

cm3/mol

-

Критична плътност

kg/m3

-

Налягане на парите  при 20 °С

bar abs

-

Плътност на течността при 20°С

kg/m3

-

Плътност на наситените пари при 20°С

kg/m3

-

Специфичен обем на прегрети пари при 1,013 bar и 20 °С

m3/kg

0,708

Химични формули

N 50 обемни части в %

Ar  50 обемни части в %

 

Химично наименование

Азот

Аргон

a  1 bar = 0,1 МРа = 105 Ра; 1 МРа = 1 N/mm2.

 

ГАСИТЕЛНА И ПРОЕКТНА КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗА IG-55

Гориво

Гасителна

обемни части в %

Минимална проектна

обемни части в %

Клас В

 

Хептан (чашкова горелка)

Хептан (изпитване в помещение)

 

 

36,5

36,6

 

 

47,6

Повърхност клас А

Фигура от дървени летви

РММА

РР

ABS

 

28,7

30,7

29,3

31,0

 

 

 

40,3

Клас А висока опасност

а

45,2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЗИОЛОГИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА IG-55

Характеристика

Стойност

%

Ниво при което не се наблюдава неблагоприятно въздействие (NOAEL)

43

Най-ниско ниво при което се наблюдава  неблагоприятно въздействие (LOAEL)

52

ЗАБЕЛЕЖКА:  Тези стойности се основават на физиологичното въздействие върху хора в атмосфера с недостиг на кислород. Тези стойности са функционално еквиваленти на стойностите NOAEL и LOAEL и отговарят на най-малко 12 % кислород за ниво без въздействие и най-малко 10 % кислород за най-ниското ниво на въздействие.

Сподели