Пожарогасителни системи с газ IG-01

Пожарогасителни системи с газ IG-01

Пожарогасителни системи с газ IG-01 (100% Аргон).

Фирма "Пожарна Техника" ООД официален представител на "Firetec Systems" Ltd. - Англия.

Фирма "Пожарна Техника" ООД представя на Вашето внимание пожарогасителна система от най-ново поколение гасителни системи предлагани, както на Европейският, така и на Световният пазар.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Гасителният агент в пожарогасителната система Inertech IG-01® е  100% АРГОН и е по-широко разпространен като "IG-01".Тъй като Азота се получават натурално в атмосферата, факторът на замърсяване на околната среда е равен на нула. Също така и ефектът на глобалното затопляне е равен на нула.Гасителният агент се съхранява в цилиндри под високо налягане между 200 - 300 bar.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Пожарогасителната система Inertech IG-01® е подходящо средство за гасене на пожари, редуцирайки нивото на кислород до ниво, което пречи на образуването на процеса горене. Inertech IG-01® са проектирани да намалят нивото на кислорода, в помещението в което се използват до между 10 - 15%.

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА

Гасителните системи Inertech IG-01® не оставят следи в атмосферата, поради използването на екологично чисти агенти, без цвят, без мирис.

* химическо наименование - Ar (АРГОН 100%)

* чистота - най-малко 99,9 обемни части в %

* съдържание на влага - най-много 50 x 10-6 масови части 

* кислород - най-много 0,1 обемни части в %

* молекулна маса - 39,9

ПРИЛОЖЕНИЕ

■ Телекомуникационни помещения

■ Търговски и военноморски съдовеПожарогасители и пожароизвестителни системи

■ Сървърни помещения

■ Високо технологични военни системи

■ Електронно изчислителни центрове за обработка на данни

■ Медицински съоръжения

■ Музеи

■ Офшорни платформи

■ Телекомуникационни помещения

■ Авиационни съоръжения

Фирма "Пожарна Техника" ООД притежава софтуер за електронно изчисление на количеството на гасителния агент в пожарогасителната система, както и софтуер за проектиране на всички видове пожарогасителни системи с гасителен агенг IG-01, според спецификацията на помещението.

Фирма "Пожарна Техника" ООД проектира, инсталира и поддържа ПГИ на бъларския пазар повече от 10 години и разполага с висококвалифициран екип с богат опит при проектирането, инсталирането и поддържането на пожарогасителни инсталации.

"ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД проектира, монтира и поддържа пожарогасителни системи Inertech IG-01® според изискванията на БДС EN15004-1 "СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ. ИНСТАЛАЦИИ ЗА ГАСЕНЕ С ГАЗООБРАЗНИ ВЕЩЕСТВА" Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2006 с изменения).

Пожарогасителните системи Inertech IG-01® отговарят на БДС EN15004-7 - Част 7: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-01 (ISO 14520-13 с изменения)

Гасително вещество Химическо наименование Формула CAS № Стандарт
IG-01 Аргон 100%

Ar

74040-37-1

15004-7
ИЗИСКВАНИЯ ЗА IG-01

Характеристика

Изисквания

Чистота

Най-малко 99,9 обемни части в %

Съдържание на влага

Най-много 50 x 10-6 масови части

Суспендирани вещества или утайка

Не трябва да се наблюдават

ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА IG-01

Характеристика

Единици

Стойност

Молекулна маса

-

39,9

Точка на кипене при 1,013 bar (абс.) a

°С

- 185,9

Точка на замръзване

°С

- 189,4

Критична температура

°С

- 122,3

Критично налягане

bar абс. a

49,0

Критичен обем

cm3/mol

-

Критична плътност

kg/m3

536

Налягане на парите  при 20 °С

bar абс. a

-

Плътност на течността при 20 °С

kg/m3

-

Плътност на наситените пари при 20 °С

kg/m3

-

Специфичен обем на прегрети пари при
1,013 bar и 20 °С

m3/kg

0,602

Химична формула

Ar

Химично наименование

Аргон

a  1 bar = 0,1 МРа = 105 Ра; 1 МРа = 1 N/mm2.

ГАСИТЕЛНА И ПРОЕКТНА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА IG-01

Гориво

Гасителна

обемни части в %

Минимална проектна

обемни части в %

Клас В

 


Хептан (чашкова горелка)

Хептан (изпитване в помещение)

 

 

39,1

39,8

 

 

51,7

Повърхност клас А

 

Фигура от дървени летви

РММА

РР

ABS

 

 

30,7

31,6

31,6

32,2

 

 

 

41,9

 

Клас А висока опасност

а

49,2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЗИОЛОГИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА IG-01

Характеристика

Стойност

обемни части %

Ниво, при което не се наблюдава неблагоприятно въздействие (NOAEL)

43

Най-ниско ниво, при което се наблюдава  неблагоприятно въздействие (LOAEL)

52

Тези стойности се основават на физиологичното въздействие върху хора на атмосфера с недостиг на кислород. Тези стойности са функционално еквиваленти на стойностите NOAEL и LOAEL и отговарят на най-малко 12 % кислород за ниво без въздействие и най-малко 10 % кислород за ниво на най-малко въздействие.

Сподели