Пожарогасителни системи за прахови колектори

Пожарогасителни системи за прахови колектори

 • Праховите колекторни системи са съставна част за поддържането на чиста и безопасна работна среда.
 • И все пак, поради естеството на работата в много фабрики тези прахови колектори могат да бъдат много чувствителни към пожар.
 • Уникалните автоматични пожарогасителни системи "Firetrace" работят ефективно в тези затворени среди благодарение на поставянето на специалния червен пожарогасителен кабел, под налягане "Firetrace" за откриване на пожара, както и за гасенето му в рамките на 3 секудни.
 • С пожарогасителният кабел "Firetrace", инсталиран във филтъра на колектора или в съставните му части - автоматичната детекция на пожара и автоматичното пожарогасене са точно в източника, в който може да възникне пожар.
 • При откриването на пожара, системата "Firetrace" изпуска газта директно към колектора или филтриращата система.
 • Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД предлага "Firetrace" системи за прахови колектори със следните пожарогасителни агенти:
 • * CO2
  * FM-200
  * Пожарогасителен прах

Сподели