Пожарогасителен прах КОБРА АВС-50

Референтен номер: 05.005

Пожарогасителен прах КОБРА АВС-50. Сертифициран съгласно БДС EN615. Вписан в регистъра на ГД ПБЗН съгласно Наредба № 8121з-906 на МВР.

Пожарогасителен прах КОБРА АВС-50 е произведен за употреба в носими и возими пожарогасители. Предназначен за пожарогасене на пожари клас А, В, С. 

Сподели