Пожарогасителен прах КОБРА АВС-50

Референтен номер: 05.005

Пожарогасителен прах КОБРА АВС-50. Сертифициран съгласно БДС EN615. Вписан в регистъра на ГД ПБЗН съгласно Наредба № 8121з-906 на МВР.

Пожарогасителен прах КОБРА АВС-50 е произведен за употреба в носими и возими пожарогасители. Предназначен за пожарогасене на пожари клас А, В, С. 

Вписан в списъка на издадените удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене с рег. № 1983ге-09/09.06.2021 г. съгласно Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. (Изм. и доп. ДВ. Бр. 12 от 03.02.2023 г.)

Сподели