Пенообразувател Щамекс K 1% F-15 #9143

Пенообразувател Щамекс K 1% F-15 #9143

Референтен номер: #9143

Синтетичен пенообразувател

  • Oписание

STHAMEX®-K 1% F-15 #9143 е пожарогасителна пяна, базирана на повърхностноактивни вещества. Комбинацията от тензиди, стабилизатори и незамръзващи съставки (антифризи), която създава ефективно средство за гасене на пожар.

  • Свойства

STHAMEX®-K 1% F-15 #9143 се разширява много лесно. В зависимост от съотношението пяна-концентрат към въздух може да се генерира тежка, мокра и течаща пяна или суха, много лека пяна и STHAMEX®-K 1% F-15 #9143 да се нанася като пяна с ниска, средна или висока експанзия (разширение).

Пяната STHAMEX®-K 1% F-15 #9143 потушава пожара безопасно и образува газонепроницаемо покритие върху горими повърхности, устойчива е на топлинна радиация, газове и вятър, което значително намалява риска от повторно запалване.

STHAMEX®-K 1% F-15 #9143 намалява повърхностното напрежение на водата и по този начин е и отлично овлажняващо средство. STHAMEX®-K 1% F-15 #9143 отговаря на изискванията на DIN EN 1568.

  • Приложение

STHAMEX®-K 1% F-15 #9143 се използва за генериране на пяна с ниска, средна и висока експанзия в цялото общодостъпно оборудване и системи за борба с пожари от клас А + В. Степента на индукция (всмукване) към водата е между 2% и 3% в зависимост от случая на приложение. Когато се използва като омокрящ агент, напр. за гасене на слабо омокряем материал като памук, кафяви въглища, пулверизирани въглища и т.н. степента на индукция е 0.5% - 1%. Отличната ефективност на STHAMEX®-K 1% F-15 #9143 не се влияе от използването на морска, възсолена или третирана промишлена вода.

  • Съхранение

STHAMEX®-K 1% F-15 #9143 може да се съхранява за дълги периоди от време в запечатани оригинални контейнери и в устойчиви на корозия пластмасови или неръждаеми резервоари. Високи температури до + 50 ° C не оказват влияние върху качеството на продукта, същото се отнася и за  временно замръзване при температури под определената граница на съпротивление при замръзване.

Препоръчителна степен на индукция (всмукване)

0.5-1%

1%

1%

омокрящ агент

ниско разширяваща се пяна

средно разширяваща се пяна

 

твърди материали

твърди материали + неполярни течности

твърди материали + неполярни течности

 

Разширяване (експанзия)* на пяната (съгласно EN 1568)

6-12

60-140

 

ниско разширяваща се пяна*

средно разширяваща се пяна*

 

25% / 50% време за оттичане на вода * (съгласно EN 1568)

4-8 минути

6-12 минути

 

8-12 минути

12-20 минути

 

ниско разширяваща се пяна*

средно разширяваща се пяна*

 

Цвят

Безцветен към жълт

pH при 20оС

6,5 - 8,5

Плътност при 20оС

1,010 ± 0,02 g/ml

Утайки

няма

Устойчивост на замръзване

-15°C

Вискозитет  при  20°C

                    при    0°C

                     при -15°C

< 30 мм²/сек

< 60 мм²/сек

< 120 мм²/сек

Екологична приемливост

STHAMEX®-K 1% F-15 #9143 е физиологично безвредна и напълно биоразградима. За допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност.

Специални бележки

STHAMEX®-K 1% F-15 #9143 не представлява риск за здравето, при условие че се използва по предназначение като пожарогасителна пяна. Може да се наложи съгласуване с местните власти при упражнение и изпитване на пожар. Когато пръскате хора с пяна, имайте предвид, че няма да могат да дишат, докато са покрити с пяна. За допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност.

* Времето за разширяване и дрениране на пяната може да варира в зависимост от оборудването за пяна и работното налягане

Сподели