Пенообразувател ЩАМЕКС 3% F-15

Референтен номер: #9348

Синтетичен пенообразувател

 • STHAMEX® 3% F-15 #9348 е пожарогасителна пяна, базирана на повърхностноактивни вещества. Комбинацията от тензиди, стабилизатори и незамръзващи съставки (антифризи), която създава ефективно средство за гасене на пожар.
 • Свойства:

  STHAMEX® 3% F-15 # 9348 се разширява много лесно. В зависимост от съотношението пяна-концентрат към въздух може да се генерира тежка, мокра и течаща пяна или суха, много лека пяна и да се нанася като пяна с ниска, средна или висока експанзия (разширение).

  Пенообразувателят STHAMEX® 3% F-15 #9348 потушава пожара безопасно и образува газонепроницаемо покритие върху горими повърхности, устойчива е на топлинна радиация, газове и вятър, което значително намалява риска от повторно запалване.

  STHAMEX® 3% F-15 #9348 значително намалява повърхностното напрежение на водата и по този начин е и отлично овлажняващо средство. STHAMEX® 3% F-15 # 9348 отговаря на изискванията на DIN EN 1568.

 • Приложение:

  STHAMEX® 3% F-15 #9348 се използва за генериране на пяна с ниска, средна и висока експанзия в цялото общодостъпно оборудване и системи за борба с пожари от клас А + В. Степента на индукция (всмукване) към водата е между 2% и 3% в зависимост от случая на приложение. Когато се използва като омокрящ агент, напр. за гасене на слабо омокряем материал като памук, кафяви въглища, пулверизирани въглища и т.н. степента на индукция е 0.5% - 1%. Отличната ефективност на STHAMEX® 3% F-15 # 9348 не се влияе от използването на морска, възсолена или третирана промишлена вода.

  Ниско и средно разширяващата се пяна, STHAMEX® 3% F-15 # 9348, се използва за пожарогасене на открито, както и в сгради и съоръжения и на борда на кораби. Пяна с високо разширение се използва за превантивно наводняване на цели помещения или за изместване на запалителни смеси газ / въздух, изтичащи от резервоари, кабини, тръбни изкопи и т.н.

 

Физични свойства и технически данни STHAMEX® 3% F-15 # 9348

Препоръчителна степен на индукция (всмукване)

0.5-1%

3%

3%

3%

омокрящ агент

ниско разширяваща се пяна

средно разширяваща се пяна

високо разширяваща се пяна

твърди материали

твърди материали + неполярни течности

твърди материали + неполярни течности

твърди материали + неполярни течности

Разширяване (експанзия)* на пяната (съгласно EN 1568)

6-12

60-140

500-1000

ниско разширяваща се пяна*

средно разширяваща се пяна*

високо разширяваща се пяна*

25% / 50% време за оттичане на вода * (съгласно EN 1568)

5-10 минути

6-12 минути

5-10 минути

10-20 минути

12-20 минути

10-20 минути

ниско разширяваща се пяна*

средно разширяваща се пяна*

високо разширяваща се пяна*

Цвят

Безцветен към жълт

pH при 20оС

6,5 - 8,5

Плътност при 20оС

1,030 ± 0,02 g/ml

Утайки

няма

Устойчивост на замръзване

-15°C

Вискозитет при  20°C

 при    0°C

 при -15°C

< 20 мм²/сек

< 40 мм²/сек

< 100 мм²/сек

Екологична приемливост

STHAMEX® 3% F-15 # 9348 е физиологично безвредна и напълно биоразградима. За допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност.

Специални бележки

STHAMEX® 3% F-15 # 9348 не представлява риск за здравето, при условие че се използва по предназначение като пожарогасителна пяна. Може да се наложи съгласуване с местните власти при упражнение и изпитване на пожар. Когато пръскате хора с пяна, имайте предвид, че няма да могат да дишат, докато са покрити с пяна. За допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност.

* Времето за разширяване и дрениране на пяната може да варира в зависимост от оборудването за пяна и работното налягане

Сподели