Пенообразувател Щамекс 6% F-15

Референтен номер: #9601

Синтетичен пенообразувател

 • STHAMEX® 6% F-15 # 9601 е пенообразувател, базиран на повърхностноактивни вещества. Комбинацията от тензиди, стабилизатори и незамръзващи съставки (антифризи), която създава ефективно средство за гасене на пожар.
 • Свойства:
  STHAMEX® 6% F-15 #9601 се разширява много лесно. В зависимост от съотношението пяна-концентрат към въздух може да се генерира тежка, мокра и течаща пяна или суха, много лека пяна и да се нанася като пяна с ниска, средна или висока експанзия (разширение).
  Пенообразувателят STHAMEX® 6% F-15 #9601 потушава пожара безопасно и образува газонепроницаемо покритие върху горими повърхности, устойчива е на топлинна радиация, газове и вятър, което значително намалява риска от повторно запалване.
  STHAMEX® 6% F-15 # 9601 значително намалява повърхностното напрежение на водата и по този начин е и отлично овлажняващо средство. STHAMEX® 6% F-15 # 9601 отговаря на изискванията на DIN EN 1568.
 • Приложение:
  STHAMEX® 6% F-15 #9601 се използва за генериране на пяна с ниска, средна и висока експанзия в цялото общодостъпно оборудване и системи за борба с пожари от клас А + В. Степента на индукция (всмукване) към водата е 6%. Когато се използва като омокрящ агент, напр. за гасене на слабо омокряем материал като памук, кафяви въглища, пулверизирани въглища и т.н. степента на индукция е 0.5% - 1%. Отличната ефективност на STHAMEX® 6% F-15 # 9601 не се влияе от използването на морска, възсолена или третирана промишлена вода. Ниско и средно разширяващата се пяна, STHAMEX® 6% F-15 # 9601, се използва за пожарогасене на открито, както и в сгради и съоръжения и на борда на кораби. Пяна с високо разширение се използва за превантивно наводняване на цели помещения или за изместване на запалителни смеси газ / въздух, изтичащи от резервоари, кабини, тръбни изкопи и т.н.
 • Съвместимост при непосредствена употреба:
  STHAMEX® 6% F-15 #9601 може да се смеси за незабавна употреба с други еквивалентни пенообразуватели, независимо от съотношението на смесване.

 • При съхранение:
  Складираните количества STHAMEX® 6% F-15 #9601 не трябва да се смесват с други синтетични пенообразуватели клас А.
  с други пенни концентрати:
  STHAMEX® 6% F-15 #9601 не трябва да се смесва с AFFF, алкохолно устойчиви AFFF или протеинови пенни концентрати.
  с други експандирани (разширяващи се) пени:
  Пенообразувателите STHAMEX® 6% F-15 # 9601 са съвместими с всички други лесно разширяващи се пенообразуватели.

 • Съвместимост с прахообразни вещества:

  STHAMEX® 6% F-15 #9601 е подходящ за комбинирана употреба със сухи химични прахове, съвместими с пенообразуватели.

 

Физични свойства и технически данни STHAMEX® 6% F-15 # 9601

Препоръчителна степен на индукция (всмукване)

1-2%

6%

6%

6%

омокрящ агент

ниско разширяваща се пяна

средно разширяваща се пяна

високо разширяваща се пяна

твърди материали

твърди материали + неполярни течности

твърди материали + неполярни течности

твърди материали + неполярни течности

Разширяване (експанзия)* на пяната (съгласно EN 1568)

6-12

60-140

500-1000

ниско разширяваща се пяна*

средно разширяваща се пяна*

високо разширяваща се пяна*

25% / 50% време за оттичане на вода * (съгласно EN 1568)

5-10 минути

6-12 минути

5-10 минути

10-20 минути

12-20 минути

10-20 минути

ниско разширяваща се пяна*

средно разширяваща се пяна*

високо разширяваща се пяна*

Цвят

Безцветен към жълт

pH при 20оС

6,5 - 8,5

Плътност при 20оС

1,060 ± 0,02 g/ml

Утайки

няма

Устойчивост на замръзване

-15°C

Вискозитет  при 20°C

         при    0°C

            при -15°C

< 10 мм²/сек

< 20 мм²/сек

< 50 мм²/сек

Екологична приемливост

STHAMEX® 6% F-15 # 9601 е физиологично безвредна и напълно биоразградима. За допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност.

Специални бележки

STHAMEX® 6% F-15 # 9601 не представлява риск за здравето, при условие че се използва по предназначение като пожарогасителна пяна. Може да се наложи съгласуване с местните власти при упражнение и изпитване на пожар. Когато пръскате хора с пяна, имайте предвид, че няма да могат да дишат, докато са покрити с пяна. За допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност.

* Времето за разширяване и дрениране на пяната може да варира в зависимост от оборудването за пяна и работното налягане

Сподели