Пенообразувател Щамекс 3% F-25

Референтен номер: #9347

Синтетичен пенообразувател

 • STHAMEX® 3% F-25 #9347 е пенообразувател, базиран на повърхностноактивни вещества. Комбинацията от тензиди, стабилизатори и незамръзващи съставки (антифризи), която създава ефективно средство за гасене на пожар.
 • Свойства:
  STHAMEX® 3% F-25 # 9347 се разширява много лесно. В зависимост от съотношението пяна-концентрат към въздух може да се генерира тежка, мокра и течаща пяна или суха, много лека пяна и да се нанася като пяна с ниска, средна или висока експанзия (разширение).
  Пенообразувателят STHAMEX® 3% F-25 #9347 потушава пожара безопасно и образува газонепроницаемо покритие върху горими повърхности, устойчива е на топлинна радиация, газове и вятър, което значително намалява риска от повторно запалване.
  STHAMEX® 3% F-25 # 9347 значително намалява повърхностното напрежение на водата и по този начин е и отлично овлажняващо средство. STHAMEX® 3% F-25 # 9347 отговаря на изискванията на DIN EN 1568.
 • Приложение:
  STHAMEX® 3% F-25 # 9347 се използва за генериране на пяна с ниска, средна и висока експанзия в цялото общодостъпно оборудване и системи за борба с пожари от клас А + В. Степента на индукция (всмукване) към водата е между 2% и 3% в зависимост от случаите на приложение. Когато се използва като омокрящ агент, напр. за гасене на слабо омокряем материал като памук, кафяви въглища, пулверизирани въглища и т.н. степента на индукция е 0.5% - 1%. Отличната ефективност на STHAMEX® 3% F-25 # 9347 не се влияе от използването на морска, възсолена или третирана промишлена вода.Ниско и средно разширяващата се пяна, STHAMEX® 3% F-25 # 9347, се използва за пожарогасене на открито, както и в сгради и съоръжения и на борда на кораби. Пяна с високо разширение се използва за превантивно наводняване на цели помещения или за изместване на запалителни смеси газ / въздух, изтичащи от резервоари, кабини, тръбни изкопи и т.н.
 • Съвместимост при непосредствена употреба:
  STHAMEX® 3% F-25 # 9347 може да се смеси за незабавна употреба с други еквивалентни пенообразуватели, независимо от съотношението на смесване.
  при съхранение:
  Складираните количества STHAMEX® 3% F-25 # 9347 не трябва да се смесват с други синтетични пенообразуватели клас А.
  с други пенни концентрати:
  STHAMEX® 3% F-25 # 9347 не трябва да се смесва с AFFF, алкохолно устойчиви AFFF или протеинови пенни концентрати.
  с други експандирани (разширяващи се) пени:
  Пените STHAMEX® 3% F-25 # 9347 са съвместими с всички други лесно разширяващи се пожарогасителни пени.
 • Съвместимост с прахообразни вещества:
  STHAMEX® 3% F-25 # 9347 е подходяща за комбинирана употреба със сухи химични прахове, съвместими с пяна.

 

                                                                                                                                                                                

Сподели