Пенообразувател  Щамекс  AFFF 3 % F-15

Пенообразувател Щамекс AFFF 3 % F-15

Референтен номер: #4341

Пенообразувател Щамекс AFFF 3% F-15

  • Oписание

STHAMEX®-AFFF 3% F-15 # 4341 е синтетичен формиращ воден филм пенен концентрат за гасене на пожари, базиран на повърхностноактивни вещества. Специалните повърхностноактивни вещества, флуорираните компоненти и защитата от замръзване характеризират състава на този изключителен продукт. Използвайки само най-новата технология C6, флуорираните компоненти, съдържащи се в STHAMEX®-AFFF 3% F-15 # 4341, са в пълно съответствие с Директива ЕС 757/2010.

  • Свойства

STHAMEX®-AFFF 3% F-15 # 4341 формира пяна много лесно и се използва както за приложения с нискo, така и за среднo разширяваща се пяна. Съставът на STHAMEX®-AFFF 3% F-15 # 4341 за образуване на филм и предотвратяване на повторно възпламеняване осигурява изключително бързо и ефективно гасене на пожара, особено когато се използва при пожари от клас В. Водният филм, образуван от разтвора на дренираща пяна, се разпространява изключително бързо и подобрява свойствата на течливост и устойчивостта на изгаряне на пяната. Времето за загасяване на пожара се намалява значително и източникът на огън се охлажда. Водният филм дори загасява области, които са слабо покрити с пяна и предотвратяват повторното запалване на участъците, където слоят пяна е разкъсан. Пяната е стабилна и в комбинация с водния филм образува устойчив, газонепропусклив слой върху запалими участъци. Поради високата плътност на пяната може да се постигне дълъг обхват на хвърляне. Пяната е олеофобна, т.е. тя не събира гориво и следователно е особено подходяща за "под-повърхностно" приложение. Пластмасите са покрити равномерно и добре намокрени. При въглеводородни продукти STHAMEX®-AFFF 3% F-15 # 4341 може да се прилага като неаспириран, воден разтвор чрез напр. монитори за вода, водни пръскачки, системи за наводняване и т.н.

STHAMEX®-AFFF 3% F-15 # 4341 не е подходящ за използване върху полярни разтворители, напр. алкохоли.

STHAMEX®-AFFF 3% F-15 # 4341 не съдържа силикони.

  • Приложение

STHAMEX®-AFFF 3% F-15 # 4341 се използва при концентрация 3% и се нанася с всички стандартни устройства за пяна с ниска експанзия и инсталации с фиксирана пяна, особено за пожари клас В. Неаспирираният разтвор на STHAMEX®-AFFF 3% F-15 # 4341 може да се използва с помощта на монитори за вода, водни пръскачки или системи за наводняване. Морската и възсолената вода, както и третираните промишлени води не оказват влияние върху изключителната ефективност на гасене на пожар.

STHAMEX®-AFFF 3% F-15 # 4341 се използва в нефтохимическата индустрия, летищата, на брега и на инсталации в океана. Използва се и в промишлеността за пластмаси и рециклиране и като цяло там, където големи пожарни трябва да бъдат загасени безопасно и в най-кратки срокове. Когато се използва в близост до електрически инсталации, спазвайте DIN / VDE-0132 или еквивалентни национални стандарти.

 

Препоръчителна степен на индукция (всмукване)

3%

3%

ниско разширяваща се пяна

средно разширяваща се пяна

 

неполярни течности

неполярни течности

 

Разширяване (експанзия)* на пяната (съгласно EN 1568)

5-10

60-120

ниско разширяваща се пяна*

средно разширяваща се пяна*

 

25% / 50% време за оттичане на вода * (съгласно EN 1568)

2-4 минути

1-3 минути

4-8 минути

3-5 минути

ниско разширяваща се пяна*

средно разширяваща се пяна*

 

Цвят

безцветен до жълт

pH при 20оС

6,5 – 8,5

Плътност при 20оС

1,040 ± 0,02 g/ml

Утайки

няма

Коефициент на повърхностно напрежение / разпръскване

<17,0 mN/m> 3 mN/m (Циклохексан)

Устойчивост на замръзване

-15°C

Вискозитет  при  20°C

                   при    0°C

                   при -15°C

< 10 мм²/сек

< 20 мм²/сек

< 50 мм²/сек

Екологична приемливост

STHAMEX®-AFFF 3% F-15 #4341 е физиологично безвредна и напълно биоразградима. За допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност.

Специални бележки

STHAMEX®-AFFF 3% F-15 #4341 не представлява риск за здравето, при условие че се използва по предназначение като пожарогасителна пяна. Може да се наложи съгласуване с местните власти при упражнение и изпитване на пожар. Когато пръскате хора с пяна, имайте предвид, че няма да могат да дишат, докато са покрити с пяна. За допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност.

* Времето за разширяване и дрениране на пяната може да варира в зависимост от оборудването за пяна и работното налягане

Сподели