Активна димна завеса EN12101

Активна димна завеса EN12101

Сертифицирана активна димна завеса съгласно 

EN 12101-1:2005+A1:2006.

Движещата се завеса за контрол на дима се състои от следните основни компоненти:

  • платно на завесата
  • навиващ вал
  • скоби на вала
  • електрическо задвижване
  • панел за наблюдение

Като опция завесата може да бъде снабдена с водещи релси.

Платното за завеси е изработено от незапалим текстил от стъкловлакна, стандартно в сиво-сребрист цвят. Долната баластна лента е прикрепена към долния ръб на завесата и се предлага в различни форми, размери и цветове, за да отговаря на спецификациите на купувача.

Стандартният модул на активната димна завеса е с ширина 5000 mm. Отделни модули могат да се използват за създаване на линия от завеси с неограничени размери, които също могат да съответстват на арка. Стандартни цветове: RAL 7035, 9002 и 9010.

EN 12101-1:2005+A1:2006 Диапазон на огнеустойчивост: D30, D60, D90, D120, DA, DH30 и DH60. Диапазон от категории подвижни димни завеси: ASB1, ASB2, ASB3 и ASB4. Тегло на завесата макс. 1,0 kg/m2.
Пропускливост на дим през обвивката до 10 m3/h/m2.

  • Платното на димната завеса се навива на вала и се държи от спирачката (за ASB1 и ASB3) на задвижващия модул или директно от задвижващия модул (за ASB2 и ASB4).
  • В случай на опасност от пожар платното на завесата се освобождава, за да се развие и изолира пожарната зона. По време на ежедневна работа (при условия без пожарна аларма), завесата се захранва от 230 V AC или 24 V DC и се свързва чрез 24 V DC към пожароизвестителната система.
  • Правилната работа на завесите ASB2 и ASB4 изисква непрекъснато захранване с напрежение, което се осигурява от противопожарно окабеляване, защитено от механични повреди. Когато захранването с напрежение е изолирано от завеса с номинал ASB1 или ASB3 се получава сигнал да се развие и затвори.

Сподели