Видове превенции от пожари

06 ноември 2016

Пожарите са често срещано събитие, както през летните дни, така и през зимните. Причините са различни, но главна причина е човешката небрежност. Съществуват няколко превенции, които  е добре да се вземат под внимание. Като  за начало внедряването и използването на определена интегрирана система за видеонаблюдение, която да съобщава за горски пожари. По този начин, ще се  намалят драстично  рисковете от пожари и загиване на много  площи горски масиви. Ще се намалят  и преките и косвени щети, които са  причинени от горските пожари.

Нужно е да се състави система от превенции. Гората е голяма и възникналият в нея пожар може да бъде неспируем. За това ранното откриване на горските пожари е първата стъпка, към, която трябва да се работи. С подобни системи, които ще наблюдават, нуждата от постоянни патрулиращи екипи ще намалее. С повече разположени и оборудвани пожарогасителиобслужване също ще се увеличи ефикасността и ефективността. С нужните превенции, времето нужно да реакция ще намалее и ще може да се наблюдава по - голяма територия от едно работно място. Задължителен елемент със справянето с горските пожари е да се направи правилна преценка на големината на пожара и да се осъществи своевременно оповестяване. С подобна поставена апаратура ще може да се наблюдава и за незаконна сеч.

Всяка една техника и апаратура се нуждае от поддръжка за правилната борба срещу  горските пожари. Те ще могат да  издържат на различни метеорологични условия. Горските пожари са един доста сериозен проблем. В гората няма как да поставиш врати при пожар, които в един дом биха предотвратили неговото разрастване и нанасяне на по - големи щети. Гората е дива, голяма и не се знае във всеки един момент какви ще стана метеорологичните условия. Когато има една добре изградена система и разположена на точните и стратегически места, при които има  максимална видимост с минимални технически средства, ще може да се реагира адекватно и бързо.

Няколко превенции за предотвратяване на пожари:

1. Превенции е да се направи система, с която да се достига бързо и лесно до  информацията от цялата система, за осъществяване на  непрекъснато наблюдение.

2. Видеонаблюдението е една от най - добрите  превенции на горските пожари. С нея лесно може да се следи за наличието на следи от възникнали пожари. 

3. Ако става дума за обзорно видеонаблюдение, то то трябва да се постави  в местности, където  липсва електрозахранване.

4. Поставят се специални  фотоволтаични системи, осигуряващи  непрекъснато захранване дори и през зимата.

Горските пожари са стихия и представляват заплаха за природата. Те са заплаха за инфраструктурата, заплаха за  хората. Нужно е да се вземат правилните превенции за тяхното овладяване. Колко често сте били свидетели на пожари в гората?