Видове пожарогасители и пожари

23 февруари 2018

Пожарогасителят е активно противопожарно устройство, използвано за гасене или контрол на малки пожари, често в аварийни ситуации. Не е предназначен за употреба при големи, бързо разрастващи се пожари. Обикновено пожарогасителят се състои от ръчен цилиндричен съд под налягане, съдържащ агент, който може да се изхвърли за гасене на огъня. Съществуват и пожарогасители, произведени от нецилиндрични съдове под налягане, но са по-рядко срещани.

 

Обикновено се изисква пожарогасителите да  бъдат обслужвани и проверявани от компания за противопожарна защита поне веднъж годишно. Някои юрисдикции изискват по-често обслужване на пожарогасителите. Служителят поставя етикет върху пожарогасителя, за да посочи вида на извършената услуга (годишна проверка, презареждане, нов пожарогасител).

В индустриалната епоха, когато градовете ставали все по-големи и по-гъсто населени, рисковете от големи пожари, застрашават повече живот и собственост, отколкото някога е било възможно.

Около 200 г. пр.н.е., Александрий Ктесибий измисля ръчна помпа, която може да се гаси огън с вода. Известно е , че римляните използвали кофи с вода, предавани от ръка на ръка, за да достигнат до огъня.

Съвременния ръчен пожарогасител е съд под налягане, който изхвърля материал ( агент), с помощта на който се гаси огъня. Агентът действа върху огъня, като премахва един или повече от трите елемента, необходими за поддържане на огъня, често наричан "огнен триъгълник".Трите страни на огнения триъгълник са гориво, топлина и кислород. Агентът действа за отстраняване на топлината чрез охлаждане на горивото или за създаване на преграда между горивото и захранването с кислород. Щом огнения триъгъкник се „счупи’, огънят изгасва. Повечето агенти имат трайно въздействие върху горивото, за да намалят възможността за повторение. Като цяло, прилаганите средства са вода, химическа пяна, сух прах, халон или въглероден диоксид. За съжаление, никой агент не е ефективен в борбата с всички видове (класове) пожари. Видът и средата на горимият материал определят вида на пожарогасителя, който трябва да се съхранява наблизо.

По-практичният и унифициран пожарогасител, който сега се среща често, започва като съд под налягане, който изхвърля вода, а по-нагоре  - комбинация от течни елементи. По-старите пожарогасители включват цилиндри, съдържащи разтвор на сода и вода. Вътре в горната част на тялото се намира съд със сярна киселина. Този вид пожарогасители, трябваше да бъдат обърнат надолу, за да се активират, така че киселината да се смеси в разтвора на натриев бикарбонат и да реагира химически, за да образува достатъчно въглероден диоксид и да предвижи водата до мястото, от където излиза. Това летливо устройство се подобрява чрез поставяне на киселината в стъклена бутилка, предназначена да бъде счупена чрез бутало, поставено в горната част на корпуса на цилиндъра, или чрез чук, удрящ пръстеновиден контур отстрани. Тежки и понякога неефективни, този дизайн също се нуждаеше от подобрение. Преди да различим видовете пожарогасители, обаче е добре да споменем какво всъщност представлява „огнения триъгълник”. Реално погледнато, то е четириъгълник, защото има четири елемента, които образуват огъня.  Трябва да има кислород, който да поддържа горенето, толина, за да се достигне до температура на запалване, гориво- за поддържане на изгарвянето и химичека реакция между тези елементи.  Отстранете някой от четирите елемента и ще  потушите пожара.

Видове пожарогасители:

Вода и пяна-  пожарогасителите с вода и пяна гасят огъня, като отнемат топлинния елемент на пожарния триъгълник. Пяните агенти също отделят кислородния елемент от другите елементи. Водните пожарогасители са предназначени само за пожари от клас А - те не трябва да се използват при пожари от клас В или С. Разтоварващият поток би могъл да разпространи запалителната течност в пожар от клас B или да създаде опасност от токов удар при пожар от клас C.

Въглероден двуокис- Пожарогасителите с въглероден диоксид гасят огъня, като отнемат кислородния елемент на пожарния триъгълник и също така премахват топлината с много студеното изхвърляне. Въглеродният диоксид може да се използва при пожари от клас В и С. Те обикновено са неефективни при пожари от клас А.

Сухи химикали-  пожарогасителите със сухи химикали гасят огъня главно чрез прекъсване на химическата реакция на пожарния триъгълник. Днес най-широко използваният вид пожарогасител е многофункционалният сух пожарогасител, който е ефективен при пожари от класове А, В и С. Това средство също работи, като създава бариера между кислородния елемент и горивния елемент при пожари от клас А. Много е важно да използвате правилния пожарогасител за вида гориво! Използването на неправилен агент може да позволи на огъня да се възпламени, след като очевидно успешно се гаси.

Мокри химикали- това е нов вид агент, който който изгася огъня, като премахва топлината от пожарния триъгълник и предотвратява повторното запалване, като създава преграда между кислородните и горивните елементи.

Сух прах- Сухият прахов пожарогасител е подобен на  пожарогасителя със сухия химикал, с изключение на това, че изгася огъня чрез отделяне на горивото от кислородния елемент или чрез отстраняване на топлинния елемент на пожарния триъгълник. Този вид пожарогасители обаче са предназначени само за пожари от тип D. Те са неефективни за всички други типове пожари.

Водна мъгла-  това са нов вид  пожарогасители, които загасят пожара, чрез отнемане на топлинния елемент от огнения триъгълник. Подходящи са предимно за пожари тип А, въпреки че са безопасни за използване при пожари от клас С.

А що се отнася до видовете пожари, те се делят на:

Клас А- това са пожари на обиновени горивни материали, като дърво, хартия, плат, отпадъци и пластмаси.

Клас В- Пожарите от клас В са пожари в запалими течности като бензин, нефт и боя. Пожарите от клас В включват също запалими газове като пропан и бутан. При пожарите от клас В не се включват пожари, включващи масла за готвене и мазнини.

Клас С- това са пожари, включващи захранващо електрическо оборудване като двигатели, трансформатори и уреди. Извадете захранването и огънят от клас C се превръща в един от другите класове пожар.

Клас D- това са пожати от горими метали, като  калий, натрий, алуминий и магнезий.

Клас К- този клас пожари са пожари от мазнини за готвене.

Използване на пожарогасителя

Важно е да знаете местоположенията и видовете пожарогасители на работното си място, преди да ги използвате!

Пожарогасителите обикновено са тежки, за това е добра идея да се упражнявате да вдигате и държите пожарогасителя предварително, за да придобиете представа за теглото и формата му, преди да се наложи да го използвате.

Отделете време, за да прочетете инструкциите за експлоатация и предупрежденията, посочени на етикета на пожарогасителя. Не всички пожарогасители изглеждат еднакво.

Практикувайте освобождаването на маркуча или клаксона и го насочете към основата на въображаем огън. Не дърпайте щифта или  не изтласквайте лоста. Това ще наруши запечатването на пожарогасителя и ще доведе до загуба на налягането.

В случай, че се наложи да използвате пожарогасителя при истински пожар, най – напред не забравяйте да бъдете спокойни! Издърпайте щифта и насочете дюзата или маркуча в основата на огъня от препоръчаното безопасно разстояние. Изтеглете лоста за управление, за да освободите пожарогасителя. Стоейки на безопасно разстояние, започнете да се премествате напред или около огъня, докато не го изгасите. Не забравяйте, че е възможно повторно възпламеняване, така че бъдете нащрек!

Поддръжка на пожарогасителя

Подобно на всяко механично устройство, пожарогасителите трябва да се поддържат редовно, за да се гарантира правилното им функциониране. Вие, собственикът или обитателят на имота, в който се намират пожарогасителите, отговаряте за поддръжката им.

Пожарогасителите трябва да бъдат инспектирани или да бъдат подложени на "бърза проверка" на всеки 30 дни. При повечето пожарогасители това е работа, която можете лесно да направите, като намерите пожарогасителите на работното си място и отговаряте на трите въпроса по-долу:

-          Съхранява ли се пожарогасителят на правилното място?

-          На видимо и достъпно място ли е той?

-          Индикаторът за габарит или налягане показва ли правилното налягане?

Освен това пожарогасителите трябва да се поддържат ежегодно в съответствие с местните и национални кодекси и разпоредби. Това е задълбочено изследване на механичните части на пожарогасителя, пожарогасителния агент и изхвърлящия газ. Професионалните фирми за поддръжка на пожарогасители извършват това, тъй като те имат подходящи ръководства за поддръжка, инструменти, презареждащи материали, части, смазочни материали и необходимото обучение и опит.

Една от най-важните контролно-пропускателни пунктове по време на производствения процес е след прибавянето на пожарогасителен агент и запечатването на съда. Изключително важно е цилиндърът да не изпуска газта под налягане, тъй като това би направило пожарогасителя безполезен. Всички пожарогасители са тестват.

Пожарът е шестата водеща причина за непреднамерени смъртни случаи, свързани с телесни повреди, за хора от всички възрасти. Детектора за дим и планът за противопожарна безопасност могат да Ви помогнат да се предпазите Вие и Вашите близки. Ако обаче искате да спрете пожар, преди да се разпространи, ще ви е необходим пожарогасител - и ще трябва да знаете как да го използвате.

Много често домашните пожари са причина за големи щети, тъй като се разрастват много бързо. В тези случаи първите минути, а дори и секунди са от съществено значение. Точно за това е хубаво всеки дом да разполага с функциониращ пожарогасител и Вие да знаете как да го използвате предварително. В случай на пожар няма да има време да се учите. Най- важно е да се намирате на безопасно място и в случай, че не успявате да овладеете огъня , да напуснете помещението незабавно.

Цената за закупуване и поддържане на пожарогасител е малка в сравнение с цената на дори минималните щети, които може да причини дима или пожара. Да не говорим за чувството на сигурност, което ще спечелите, като разполагате с пожарогасител  наблизо. Намерете най-подходящия пожарогасител за Вас, научете как да го използвате и останете в безопасност.