Въпроси относно вратите при пожар. Всичко, което винаги сте искали да знаете относно огнеупорните врати.

25 април 2017

Вратите при пожар са важна част от пасивната противопожарна екипировка на всеки дом. Това са врати, които не само осигуряват изход при аварийни пожарни ситуации, но мога да играят и защитна роля като изолират пламъците от застрашените хора. Въпреки важността на противопожарните врати много от изискванията относно техния дизайн и качество са неясни и объркващи.

Казано по-просто, вратите при пожар представляват отваряща се подвижна бариера, която играе защитна роля  при пожар и изисква съответния механизъм, който включва самата врата, рамка, хардуер и определено защитно покритие. Обикновено няма изискване всички тези компоненти да бъдат изработени от един и същ производител, но те често се продават заедно със самата врата във вид на комплект. Покупката на такива комплекти дава по-добра гаранция за качество, тъй като частите на комплекта са тествани заедно и няма как да има разминавания или пропуски при монтирането им.

 

Как мога да открия законови изисквания и стандарти за огнеупорни врати?

Подобна информация можете да намерите както в международни стандарти като Международния строителен кодекс (International Building Code), Международен кодекс за борба с пожарите (International Fire Code ), Международен кодекс за гражданска безопасност, така и в документите, налични на страницата на Държавна Агенция за Гражданска Защита (ДАГЗ).

Съществуват и други източници на такъв тип информация. Често четенето на наредби на различни учреждения и държавни институции, дори и такива на детски градини, училища или театри съдържат подробен стандарт, който описва какви врати при пожар трябва да бъдат монтирани в сградата.

 

В случай, че вече имате огнеупорна врата и искате да научите повече за нейните характеристики:

Всички противопожарни врати се продават със специален описателен етикет на тях, който трябва да бъде перманентен. Самите рамки пък съдържат подробно описание на всички видове рейтинги, които вратата и нейните аксесоари притежават. Върху резистентния етикет на вратата ще откриете информация за производителя, както и колко дълго материалът й може да издържи на огън, какъв вид противопожарен хардуер следва да бъде монтиран заедно с вратата, както и дали вратата е устойчива на екстремна топлина или е предназначена да спира само самия дим.

Етикетът на вратите за пожар следва да съдържа списък на материалите, от които е изработена вратата. Рейтингът за устойчивост на огън на самата рамка трябва да бъде с една четвърт по-висок от този на самата врата. С други думи, ако вратата има рейтинг час и половина, оценката на рамката трябва да бъде поне за два часа устойчивост. Някои от допълнителните приставки, като знакът за изходи, също би следвало да имат етикети, но обикновено информацията, която предлагат е много по-ограничена.

 

Какъв рейтинг на устойчивост срещу огън Ви е необходим?

Строителният кодекс на всяка страна следва да упомене изисквания за устойчивост както на стените в дадена сграда, така и на вратите и техните рамки. Често този тип изисквания може да бъдат различни за различните видове сгради.

Международният строителен кодекс от 2012 година също включва част от стандартите за публични сгради

 

За какво служат вратите за пожар с повишена температурна резистентност?

Този вид врати са проектирани, за да ограничат предаването на топлина от едната страна на вратата към другата. Ако има огън от едната страна на сградата, и съществува възможност за хората в сградата да я напуснат от другата й страна, то в такъв случай високо резистентните на температура врати помагат стихията да бъде ограничена.

Обикновено сгради, в които има инсталирани голямо количество пръскачи, имат понижени изисквания за наличието на такива врати, тъй като се предполага, че водата забавя огнената стихия достатъчно, за да даде време на хората да се евакуират.  

 

Как да разположите огнеупорните врати, така че да не Ви пречат?

Кодексът за използването на такъв вид противопожарна екипировка включва определени правила. Огнеупорните врати не бива да бъдат застопорявани с цел да стоят постоянно отворени, затрупвани или покривани и декорирани с каквито и да било обекти. Целта на тези правила е да подсигурят безопасния изход от сградата в случай на пожар.

Съществуват интелигентни методи да задържите вратата отворена, ако тя е разположена на място с интензивен трафик на хора. Достатъчно е да инсталирате електромагнитен държач с детектор, който може да бъде регулиран така че да затваря вратата автоматично само ако има засечен пушек или противопожарната аларма се включи. Щом това се случи вратата се самозатваря, като осигурява защита за 20, 45, 60, 90 до 180 минути в зависимост от модела. Понякога вместо директно написани минути този вид врати имат буквени означения, като А означава защита до 3 часа, В – до 60 или 90 минути и С – до 20 или 45 минути.