Удължете живота на противопожарната си помпа със съвети от професионалистите

29 юли 2017

Действия при студено време

Ако сте попаднали на тази статия, можем да предположим, че вие сте един от многото, които търсят информация за това дали трябва да използват "суха" или "мокра"  пожарогасителна помпа при студените метеорологични условия.

Тази статия предоставя препоръки по темата, както и някои допълнителни "за" и "против" твърдения, свързани с използването на помпа със сух или мокър агент при студени атмосферни условия.

Изходната позиция е много проста. Ако времето е наистина студено и помпата ще бъде изложена на минусови температури, излейте напълно течността от нея, както и тази, която се намира по всички клапи и тръби.

Как се процедира със сухите помпи

     Ако пожарната избира да използва помпа със сух агент при студените климатични условия е необходимо помпата да се отцеди напълно. За правилно източване главната кухина на пожарната помпа, резервоара на помпата и резервоара за пълнене трябва да бъдат затворени, а основната дренажна помпа да остане отворена, докато водата се източва.

      Ако резервоарът за изпомпване или резервоарът за пълнене останат отворени и има изтичане, помпата няма да се отцеди. Оставянето на изпускателния вентил отворен, докато апаратът е се изпразва ще позволи на възпламенителния резервоар да се отцеди. В допълнение, оставяйки изпускателния вентил в отворено положение, докато той се подлага на отрицателни температури може да доведе до това да замръзне в отворено положение, което би направило помпата неизползваема.

Погрешни схващания за сухите помпи

      Сухата помпа не е непременно суха. Освобождаването и приема на агенти, индивидуални дренажни линии, линии под налягане и други компоненти с малки отвори, създава предпоставка за задържането на вода. Освен ако помпата не бъде оставена да се отцеди тя може да задържи вода, което води до замразяване и последващо увреждане на компонентите й. Тъй като изключването и източването на линиите е трудоемко, тази практика се прилага рядко. Това спомага за необходимостта от специален нагревател за помпи, който се поставя под тялото на помпата. Наличието на такъв нагревател е задължително, когато се работи в климат, където условията за замръзване са повод за загриженост.

Предимства и недостатъци на сухите помпи

Предимства:

  • Минимален шанс помпата да замръзне.
  • Възможност да се гарантира, че клапаните на резервоара на помпата и на резервоара за пълнене са уплътнени правилно.
  • Идеални за ситуации, като пътни инциденти в следствие на превишена скорост, например. При липсата на каквато и да е вода в главната кухина на пожарната помпа и нейните принадлежности е много малко вероятно на бъдат нанесени щети.

 

Недостатъци:

  • Изисква периодично отваряне на главната канализационна тръба на помпата, за да се гарантира, че основната кухина не е пълна с вода. Частично пълната помпа ще замръзне бързо и първоначално ще доведе до увреждане на вантите на работното колело и перките. Тази повреда не е в състояние да се види, докато помпата не бъде разглобена. Други признаци на увреждане може да са вибрации и  метални звуци, идващи от помпата, изтичането на вода навън от основното тяло на противопожарна помпа, изтичане на водата от компоненти, свързани с противопожарна помпа или неуспешен годишен тест на помпата.
  • Ако помпата бъде оставена "суха" за по-продължителен период, без да се експлоатира, може да се получи прекомерно натрупване на калций или ръжда в главната й противопожарна кухина. Размерът на това натрупване може да бъде допълнително усложнено в зависимост от качеството на водата. В момента, в който започнете да използвате помпата и водата зациркулира , прекомерното натрупване се разчупва до насипно състояние и може да създаде проблеми със системата за облекчаване на изпускателния клапан. 
  • Може да се изисква грундиране на пожарната помпа.

Помпи, пълни с течност

      Тъй като водата не замръзва, когато е в движение, помпата трябва да бъде постоянно активна и да циркулира дори и при ниски температури.

     Ако циркулира вода през бустер резервоара на помпата, клапанът на резервоара за изпомпване трябва да бъде напълно отворен и резервоарът за пълнене на вентила за частично (около от 1/8 до ¼ затворен) отворени, за да осигурява нормална циркулация. Операторът на апаратурата следва непрекъснато да следи температурата на помпата, като гарантира, че помпата не е прегряла. Някои помпи имат така нареченото „управление за защита от прегряване“ (OPM), като  за оператора на апаратура остава само да наблюдава предупредителната светлина на панела. Ако предупредителната светлина светне на температурата на водата в рамките на противопожарна помпа е завишена и помпата трябва да бъде изключена или заредена с прясна вода.

     Можете да се обърнете към центровете за поддръжка и презареждане на пожарогасители за съдействие с помпата, която използвате. Същите закономерности важат и при избора на типа пожарогасител, тъй като пожарогасителите на водна основа също са пряко зависими от температурните условия.