Тенденции при системите за пожароизвестяване

29 юли 2018

Както знаем, тенденциите са в развиване и усъвършенстване употребата на технологиите. А що се отнася до сферата на пожарогасенето и пожароизвестяването възможностите са огромни. особено под влияние на конвергенцията между пожарната безопасност, информационните технологии и комуникациите. Иновациите в области като безжичната свързаност без съмнение ще предложат значителни перспективи за технологични подобрения не само при системите за детекция на пожарен риск, но и при други мрежови системи, като тези за сигурност например.

Производителите на решения за пожарна безопасност и пожарогасители продължават да фокусират разработките си върху подобряване на надеждността им. Най-съвременните продукти в сегмента са ориентирани не само към по-ефективна детекция, но и към по-прецизна диференциация на самите пожарни рискове.

Основната тенденция в тази област е насочена към подобр               яване на оптичните устройства за детекция на дим, така че те не само да откриват наличието му, но и да разпознават от какъв тип е. Най- големите производители на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, все по- сериозно започнаха да използват в продуктите си така наречените интелигентни сензори, както и различни технологии за по- добра обработка на цифровите сигнали с все по-комплексни алгоритми. Сериозна част от пазарните иновации в сферата на пожароизвестяването продължават да са насочени към едно от традиционните предизвикателства в бранша – фалшивите аларми.

Как да се справим с фалшивото сработване на противопожарните аларми

От години специалистите в пожарната безопасност се стремят към по- добро откриване и диференциране на сигналите за пожарен риск. За щастие, системите стават все по- надеждни, като още при проектирането им се набляга сериозно върху свеждане до минимум на риска от фалшиво сработване на алармите. За целта, голямо значение оказва разработването на съвременните детекори, които правят разлика между пара и дим ( в сравнение с досегашните). Много често се среща проблема с пара от готвене, например, да се интерпретира от детектора, като дим и да се задейства алармата. Друг често срещан проблем е запрашаването или наличието на прашни субстанции в близост до детектора. Освен че праховите натрупвания около сензорите на детекторите затрудняват детекцията, облаци от малки прахообразни частици, като талк например, също могат да бъдат неправилно идентифицирани, като дим.

Освен това, проектантите на съвременни и модерни сгради не подминават и визуалния момент. Правят се противопожарни детектори, които са по- малко натрапчиви  с по- добър дизайн от конвенционалните, за да бъдат съобразени с интериорния дизайн. Така на пазара постепенно се налага нова линия продукти с по-малки размери, по-тънки корпуси и по-незабележим профил, които лесно се вписват в интериорните елементи на сградата. Маркетинговите експерти очакват това да се превърне в трайна тенденция в тази индустрия и такива решения за пожароизвестяване все по- повече да се интегрират в интериорното обзавеждане, като се превърнат в част от него.

Свързаност при системите за пожарна безопасност

Както всичко останало, така и пожароизвестителните и пожарогасителните системи стават все по-интегрирани и свързани с останалите инсталации в сградата. Основните фактори за развитието в тази посока са не само спада в цените на сензорите и детекторите, но и и все по-малките размери на тези устройства, които позволяват интеграцията им в нарастващ брой продукти и системи в сферата на сигурността и автоматизацията. Безжичната свързаност, която на практика вече е почти повсеместна в модерните сгради, позволява лесна, бърза и икономична инсталация на полевите устройства със сензори. Интелигентните комуникационни технологии пък улесняват обмена на информация между сензорите и другите сградни мрежи, както и централизираното им управление посредством централен хъб или система за сграден мениджмънт. Конфигурирането на център за контрол и мониторинг на пожароизвестителната мрежа, самостоятелно или като част от цялостна платформа за сигурност и автоматизация, прави възможно събирането, обработката и съхранението на данни от сензорите в пожарните детектори, както и от останалите елементи на мрежово свързаната система за пожарна безопасност.

Освен това се работи и в посока на създаването на мултифункционални устройства, като например топлинни детектори, които служат и като стайни термостати. Пожароизвестителните системи  от   бъдещето ще могат не просто да откриват опасната топлина или дим, но  и интелигентно да оценяват степента на риск съобразно броя на присъстващите лица.

Internet of Things технологии

Какво всъщност представляват те? В днешно време интернет е съставен от компютри, сървъри и уеб сайтове, които са свързани по между си, като ни позволява да имаме достъп и имейл, социални мрежи, навигации и т.н. и през други устройства, като смартофон. Рано или късно, начинът по който се свързваме с интернет, както и едни с други, ще се промени. Затова ще спомогне така нареченият Internet of Things. Идеята на е всяко устройство, което може да приема и предава сигнал – от вградените компютри в колите, до термостати, светофари и дори байпаси и пожаросигнализиращи системи, да се превърне в част от интернет. Ролята на компютрите, сървърите и смартфоните няма да се промени, а просто ще бъде разширена. Тази технология предстои да се разрасне до внушителните 50 млрд. свързани устройства до 2020 г., осигурявайки достъп до тази мрежа на все повече потребители, производители и доставчици на комунални услуги. Internet of Things технологиите дават и сериозен тласък при сградните системи. Така значително ще се подобри надеждността и да се елиминира излишъка от информация в системата.

Пожароизвестителните инсталации, така или иначе подлежат на много по- сериозни изпитвания и са с много високи изисквания към оборудването в сравнение с другите системи, но когато става въпрос за Internet of Things технологиите, които пренасят и противопожарната защита в безжичната виртуална среда, сигурността на мрежата и комуникацията излиза на преден план. Заради това, е много важно да се обърне внимание  и на това как самата система взаимодейства с мрежата. Важна роля  при планирането и реализацията на съвременните решения за пожароизвестяване и пожарогасене, интегрирани в базирани на Internet of Things платформи, имат специалистите по IT сигурност.

Тенденции в пазарното развитие на сектора

Според актуалните доклади за тези пазари, от 2013 година се забелязва значителен ръст в сектора за активна противопожарна защита. Активната противопожарна защита включва системите за детекция и системите за гасене на пожари. От 2013 година до 2017 година продажбите на такива изделия са нараснали с  около 23%, което е отражение на съвкупност от положителни пазарни тенденции, смятат маркетинговите анализатори. Системите за детекия и противипожарните аларми в момента са най- голям процент ( около 60%) от този сегмент. По-голям брой от инсталациите на продукти и системи в сектор активна противопожарна защита се реализират в търговски, промишлени и обществени сгради и по- рядко за домашна употреба. Жилищните димни детектори и пожароизвестителни системи заемат все още малък цял у нас, но доста добър дял от общия пазар на такъв вид изделия. Растежът се дължи основно на технологичните подобрения и стремежа към оптимизиране на финансовите и техническите аспекти на инсталациите се наблюдава все по-тясна интеграция между тези решения и останалите сградни инсталации. Освен това комплексните интегрирани системи за сигурност стават все по- предпочитани в новите, модерни сгради. Тези платформи включват противопожарна защита в комбинация с други мерки за сигурност в единна мрежа, включително видеонаблюдение, контрол на достъпа и др. Предимствата на тези интегрирани системи са много, като например точен и ясен списък на обитателите на сградата, възможност за проследяване на действията, автоматично отваряне на противопожарните изходи, което е от изключително значение в случай на спешна нужда от евакуация, автоматично отваряне на външните врати за по-лесен достъп до аварийните услуги, автоматично изключване на захранването и т.н.

Тенденции при сензорните технологии

Основната цел при иновациите на сензорите е постигането на по- модерни детектори за дим, които да могат да извършат разпознаването по-бързо, с по-голяма надеждност и с максимално по-малък риск от фалшиви аларми. На пазара вече има модели детектори, които могат да настроят чувствителността си според средата, в която ще са поставени.  

Всички тези нови възможности при безжичната свързаност и популяризирането на системите с отворен код и универсалната оперативна съвместимост между устройствата от различни производители, както и повишеното търсене на интелигентни платформи за сигурност и пожарна безопасност ще доведат и до по-нататъшен ръст в използването на безжични детектори за дим. Ценово, тези системи стават все по- достъпни и ако до сега са се използвали основно в индустриалната сфера при голям мащаб, то днес са налице във все повече малки търговски и жилищни обекти.  Ново на пазара, са и сериите пожароизвестителни панели с IP-базиран цифров алармен предавател, който може да изпраща известия до потребителя през интернет и до съответната оторизирана станция за алармен мониторинг.

И ако до сега основната роля на пожароизвестителните системи е да уведоми обитателите на дадена сграда за възникнал пожар и да ги накара да се евакуират, тенденциите са в близко бъдеще да се появят още по-  интелигентни системи, които ще могат и да насочват хората към най-удобните изходи на сградата. Така паниката от случващото се ще се намали и хората няма да има нужда да взимат сами адекватните решения, необходими в подобни ситуации. На пазара дори вече има системи, които притежават звукова, насочваща сигнализация, която показва местоположението на аварийни изходи с помощта на честоти. Очаква се системите да разполагат с функции за електронно откриване на най-краткия или най-безопасния път за евакуация от сградата (electronic wayfinding). Тези технологии ще идентифицират възможните и/или свободните изходни маршрути, както и най- преките такива, които могат да изведат хората далеч от опасността. Това ще замести познатите ни в момента табели, които в момент на паника, често остават незабелязани.

Технологичните възможности на концепцията предстои да се разширят дотолкова, че информацията и известията от системата да могат да се визуализират не само локално (на монитори и екрани), а и дистанционно – онлайн или чрез приложение за смартфон или таблет.