Средства за погасяване на пожари – специфични особености на водата и пяната като погасяващи елементи

25 май 2017

Вода

Водата е най-често срещаният потушаващ агент, съдържащ се в пожарогасителите. Най-често я откриваме в пожарогасителите от клас А и както можете да си представите, тя служи за погасяването на много различни видове пожари. Водата има положителен ефект при охлаждането на горящите повърхности и съответно при намаляването на пиролизната ставка на горивото. Обикновено степента на обгазяване при този вид пожарогасители също е по-ниска. Дюзите с водна мъгла, използвани от пожарните бригади, имат способността да създават водни капчици, които са достатъчно микроскопични, за да могат да погасяват възпламеними газове. На база на този факт са създадени така наречените пожарогасители на базата на „суха“ водна пара. Уникалният накрайник, който разделя водните частици на микроскопични по-малки единици, прави този вид пожарогасители безопасни за използване дори при налично електричество.

В миналото пожарогасителите, пълни с вода, са съдържали и други химични вещества, които имали за цел да предпазят устройството от ръжда, но този вид съставки в наши дни са заменени от пластмасова изолация. Някои съдържат и повърхностно активни вещества, които помагат на водата да проникне по-дълбоко в горящия материал и да се придържа по-добре към стръмни повърхности.

Макар и ненадминато средство при пожарите от клас А, водата не винаги помага за погасяването на пожари от клас В. Нейният ефект зависи от това дали молекулите на течността са полярни молекули.  Ако веществото, което гори, има полярни молекули като алкохол, например, не съществува пречка за водата да погаси огъня. Ако течността няма полярни молекули, като въглеводороди или петрол, например, водата просто ще достигне ядрото на горящата маса, където за секунди ще се превърне в пари, които могат да доведат дори и до експлозия. Този ефект е познат като кипване. Друг възможен сценарий, ако водата е по-тежка от маслото, е тя да потъне в дъното на маслото, измествайки го, докато пълното количество горяща смес реално увеличава площта си. Този ефект е познат като изплискване. Ето защо никога не бива да използвате воден пожарогасител за пожари, предизвикани от мазнина. Изключение правят само пожарогасителите на базата на „сухи“ водни частици. Това са устройства, които използват вода, но я разбиват на толкова фини единици, че тя никога не успява да проникне под горящата повърхност. Този вид пожарогасители работят като създават тънък слой от хладка водна пара над пожара и по този начин постепенно го охлаждат и спират достъпа на кислород.

       Използването на обикновени пожарогасители за погасяването на електрически пожари най-вероятно би довело до електрически шок на човека, който държи устройството. Ако все пак сте уверени, че електричеството е изключено и наоколо няма наелектризирани обекти, всъщност водата ще причини по-малко щети на техниката и обзавеждането в дома Ви, отколкото биха „сухите“ водни частици или прахообразните агенти. Особено накрайниците във вид на спрей, които са снабдени с малки отвори като порички могат изключително умело да заменят продължителната водна струя и намаляват опасността от нейното наелектризиране.

Пяна

     Пяната е по-често използвана като погасяващ агент при пожарогасителите от клас В, но се среща и при тези от клас А. Обикновено произведената пяна е на водна база с пенлив агент, така че да може тя да плува по повърхността на горящата течност, прекратявайки взаимодействието между горящата повърхност и кислорода.

      По-често пяната е разработена да въздейства върху неполярни запалими течности като петрол, но може твърде бързо да се разпадне в полярна течност като алкохол и гликол. Сгради, в които има голямо количество запалими течности използват специализирани устойчиви на алкохол пенливи агенти. Те следва внимателно да се разпределят върху горящата повърхност. Често този вид пяна има по-добър ефект, ако директно се излее върху горящата повърхност, но впръскването и чрез пожарогасител има идентичен ефект.

       Така наречената протеинова пяна е използвана през 60-те във военната авиация за потушаването на пожари непосредствено след самолетни злополуки. Пожарогасители с въглероден диоксид са били използвани за потушаването на пожара и самата протеинова пяна, за да се предотврати потенциално повторно запалване на повърхността.

      В наши дни най-често ще откриете ефективни пожарогасители, които използват пяна, в офиси и работни помещения, тъй като те погасяват почти всички видове пожари, които могат да възникнат в подобно пространство. Друго основно предимство, което имат е, че са безопасни за употреба при наличие на електричество, стига подаването на ток да не е повече от 35kV, както и човекът, който държи пожарогасителя, да е на поне един метър от контакта.

     Ако имате желание да се спрете на един единствен вид  ефективни пожарогасители за Вашите нужди, най-добре е да закупите пожарогасители, които използват вода или „сухи“ водни частици за дома си, и такива, които използват пяна за офиса. Причината за това обобщение е, че докато в дома пожарите най-често започват от кухнята, то в офиса обикновено причинителите са контакти, кабели и електрически уреди.