Последствията от пожари и земетресения

30 август 2016

Интензитета на земетресенията представят самите  последствия от явлението в/ у  хората, както и в / у сградите и ландшафта. Характеристиките на различните степени са субективни и силно зависещи от обстоятелствата. Много често е възможно 2  земетресения , които са с приблизително еднакъв магнитуд, да доведат до  земетресения, които са с различен интензитет, това идва от  разлики в строителството, каква е нагласата на населението и редица други фактори са в основата на поддържане на добро ниво на сигурност в такива случаи. Едно от нещата, които често се считат за второстепенни, но са доказано изключително важни в подобни критични ситуации е редовната поддръжка на пожарогасители и какви мерки взимат , от скалната основа и от много  други фактори разбира се . Зоната с най- голям интензитет в повечето случаи  е около епицентъра. Постепенно със самото  отдалечаване от него то се намалява и интензитета.

За сега земетресенията са едни от най-скъпите и  за жалост смъртоносни природни бедствия, заради  тяхната непредсказуемост и голям обхват на действие те пораждат и огромни щети. Като най-характерното при трус е самото движени на земята. Като в зависимост от степента на земетресението, има и различни поражения по ландшафта, инфраструктурата,които  могат да са  унищожителни или да водят до пожари заради, което е добре да има поддръжка на пожарогасител за по – голяма безопасност, ако пожарът е все още в начален етап разбира се.  Особен голям проблем е инфраструктурата, заради, която се  затруднява достъпа на спасителните екипи до пострадалите райони, където от  разкъсани газопроводи, може да се стигне до сериозни пожари. Заради големите движения на земята могат да се получат и много силни деформации на ландшафта, което може да доведе до предизвикване на наводнение. Добре би било ако имате възможност да се отдалечите  в максимална степен от високите сгради, или ако има стръмни склонове, дори и влажна почва  тъй като има опасност от рухване  или пропадане. Ако сте в колата веднага  отбийте  от пътя, но е желателно далеч от мостови и тунели  съоръжения, и не се излиза от превозното средство. Ако сте в сграда то при възможност моментално да излезете от сградата. Ако сте във воден басейн, то веднага при възможност го напуснете защото може да има опасност от скъсване на язовирната стена.