Пожарозащитните завеси нужни за комфорта в офиса

11 януари 2024

Независимо дали за офис, училище или болница, закупуването на огнезащитни завеси би могло да допринесе за комфорта на работещите в тези помещения. Най-важният елемент на противопожарната завеса е нейната огнеупорна тъкан. След като бъде изтъкана, тя се покрива от инженери-химици. Специалистите се стремят да постигнат най-високо ниво на безопасност. След това на всяка завеса се дава оценка според нейната огнеустойчивост и се разгръща за монтиране.

Миналото

Първите пожарозащитни завеси възникват още в края на XVIII в. като такива първо се поставят в големите театри. Идеята на специалистите била големите завеси да предпазят посетителите от пожар на сцената.Предпазната завеса в театъра разделяла сцената от аудиторията с огнеупорна и димоустойчива преграда. С това се целяло да се забави или спре пожар, започнал в една от двете зони. Общоприето схващане било, че завесите трябва да се показват на публиката преди всяко представление.

Видове

В Англия например завесите първоначално били създадени от ламарина и следователно били наричани железни завеси. Кралският лицейски театър в Единбург, който бил открит през 1883 г. всъщност е бил оборудван с първата желязна, предпазна, завеса. Едва по-късно започват да се правят завеси от огнеупорни тъкани.

Киното

В началото на 20-ти век противопожарните завеси обикновено представлявали метални рамки, облицовани с материал на базата на азбестови влакна поради неговите огнеустойчиви свойства. Подобни започнали да се монтират и в кино зоните. Специалистите тогава започнали да изтъкват, че ползването им крие опасности за здравето заради азбестовите влакна. Затова през втората част на 20-ти век, тези потенциално животоспасяващи, противопожарни завеси се превръщат в нещо като проблем, с който театрите трябва да се справят. Изследвания доказват обаче, че азбестовите влакна зад слоя на боята са безвредни.

Модерни

Пожарозащитните завеси постепенно започват да се използват и в други помещения. Подобни били използвани във витрините на магазините при затваряне за деня, противопожарните завеси се спускат вертикално и се развиват отгоре. Автоматичните версии на тези завеси могат да се разгръщат механично и да се прибират според пожароизвестителната система на сградата, поясняват експертите. В други случаи те могат да бъдат разположени дистанционно. За разлика от металните капаци обаче противопожарните завеси са гъвкави и компактни, което им позволява да бъдат по-правилно монтирани в определено пространство. По този начин му осигуряват по-добро разделяне и намаляват отрицателното въздействие върху естетиката.

Размерите

В момента се произвеждат завеси както за големи, така и за малки пространства или зони с отворен план. Противопожарните завеси могат да се монтират върху релси за завеси на кабини и дори релси за болнични завеси.Когато се включат в естетиката на дизайна на сградата, те могат лесно да бъдат вградени в стени или тавани, като по този начин не могат да станат видими за гости и служители.Модернизираните завеси се вписват идеално в заобикалящата ги среда и дори могат да бъдат проектирани така, че да подхождат на исторически сгради.

Работа

Повечето съвременни, пожарни завеси имат автоматичен и ръчен режим на работа. Автоматичната работа обикновено се осъществява чрез освобождаващ лост или въже.  Според експертите напълно автоматичните системи могат да бъдат свързани към пожароизвестителната система на сградата. Може да е необходима значителна намеса за нулиране на пожарната завеса след автоматично разгръщане. Така, когато възникнат пламъци в помещението и се задейства противопожарната аларма – то тогава специалните завеси се разгръщат автоматично.

Разгръщане

Ръчното разгръщане е подобно на управлението на всяка друга противотежест, въпреки че би могло да се работи с монтиран мотор за безопасност при разгръщането на завесата. В театрите, които нямат летателни съоръжения в пълна височина, могат да се използват повдигащи се завеси. При този тип инсталация завесата се съхранява като акордеон, което заема най-малко място. Някои театри в Чикаго например имат огнеупорна завеса, която се демонстрират на публиката при всяко представление, за да се докаже, че работи.

Асансьори

Системите за задържане на дима в асансьора също помагат за предотвратяване на разпространението на дим и пламък през един от най-големите отвори в многоетажните сгради. Този вид система както вече споменахме по-горе е с названието си „завеси“. Така и експертите ги наричат димни завеси, които спомагат за задържане на дима в асансьора и осигуряват пълна, и съвместима с правилата защита от пушека. Наред с това особено полезно е при отваряне да се използват огнеупорни врати на асансьора. Тези компоненти могат бързо да бъдат инсталирани в асансьорни пространства, като се смесват без усилие със съществуващите системи за пожарна безопасност, за да се постигне максимална защита на посетителите в големите сгради.

Безопасно

Пожарозащитни завеси около важните помещения в сградите могат да бъдат проектирани така, че да се разгръщат въз основа на локално откриване на дим. Наред с това могат да работят със съществуващата система на сградата. Съществуват различен клас защитни завеси. Някои от тях са от висок клас, които са както отличителни, така и естетически привлекателни. Същите са изработени от огнеупорни материали. Заради всички тези възможностти се изграждат модерни системи и устройства, които биха могли да предупреждават хората за рисковете, свързани с пожарната безопасност в сградите.