Пожарогасителни инсталации и как се работи с пожарогасител?

26 септември 2016

С течение на годините технологиите се развиват и начините за справяне с пожарите се увеличава. Важно е да има  изолиране на източника, който е  на запалване, съществуват автоматични пожарогасителни инсталации, които успяват да контролират разпространението на пожара като ограничават самото отделяне на топлина, дим и всякакви  вредни газове, които са в резултат на пожара. С помощта на своевременно сервизно обслужване на пожарогасителисистеми,  хората ще могат да разполагат с повече време и възможност да успеят да избягат и да се спасят от мястото на пожара. Всеки един може да инсталира пожарогасителни инсталации. Това е задължително  когато става дума за места, като обществените домове с възрастни или немощни хора, както и разбира се във високите сгради, където има голям брой хора и местата  за евакуация са по - сложни.  

В началото всеки един пожар е с малка площ. И при наличието на една пожарогасителна система, ще е възможно да има бързо и  незабавно изолиране и погасяне на  всеки възникнал пожар, но  на етап, преди да се е  разпространил и да  е станал  извън контрол. Предлагат се много  съвременни и  високоефективни решения, които са за  пожарогасенето и пожароизвестяването. Това се  превръща в  основен приоритет в работата,  важно е да  има ремонтиране на пожарогасителикато непрекъснато се опитваме да научим и повече  за пожарната безопасност. Желателно е още в  строежите да се  залагат проектни решения, които са  за оптимално и ефективно функциониране на системите за защита от пожари. За едно такова проектиране на системите е нужно да  се извършва със специализиран и лицензиран софтуер .   
В повечето случи всеки един дом се старае да има пожарогасители, но те  са ефективни в началния стадий на пожара. Когато вече е на лице  пожар в напреднал стадий в никакъв случай не се опитвайте да гасите, а  незабавно напуснете сградата по най-бързия и безопасен начин. Не трябва да допускате пожарът да се окаже  между изхода и вас. В този момент ако има пред вас пожарогасител, то можете да го използвате, за да излезете, но той  трябва да бъде в изправено положение, за да не се окаже, че  гасителното вещество няма да може да излезе през сифонната тръба ако сте го наклонили прекалено много. Първата стъпка, която трябва да направите, ако се наложи да използвате пожарогасител е да  издърпате предпазния шплент, който  пречи самият пожарогасител да се задейства случайно.  След това внимателно  насочете маркуча там където според вас е  основата на пламъка, ако насочите струята към върха на пламъка, то тогава  гасенето няма да има никакъв ефект. Следващата стъпка е да  натиснете дръжката. С това свое действие вие ще   отварите вентила и ще освободите е гасителното вещество, което ще излезе  през маркуча.  
Когато се справите с тези действие е нужно да  движете маркуча, който да е насочен в основата на пламъка, целта е да гасите от безопасна дистанция като  постепенно се придвижвате напред към изхода. Когато вече пожара е изгасен е нужно да  организирате наблюдение над огнището, в голяма част от случаите,  пожарът може да се възобнови отново. Всеки един е минавал по край пожарогасител, който е окачен на стената, но колко хора за се питали дали могат да работят с него при нужда? Само  един може да спаси офиса или дома от пожар. 
Ръчните пожарогасители могат да предотвратят това един пожар  да прерасне в голям. Те са направени с цел  за бързо действащо  оръжие, с което да бъде премахнат пожара  преди да е набрал сила. Пожарът може да бъде  горски или  пожари  причинени от вид горива  или предизвикани от електрическа неизправност. Ръчните пожарогасители са различни видове.  Може да изглежда лесен за употреба на пръв поглед, но  пожарогасителят не е средство, с което могат да боравят хора, които до този момент не са имали работа  с него.  Чрез преминаване на серия от обучения, всички  могат да добият умението да се справят с всякакъв вид пожар.  Възможно е и самообучение благодарение на различните източници в Интернет. Всеки един пожар има елементи, които са довели до него и това той да се разраства.  Има термин, който се казва -  триъгълник на пожара. Това е една  потвърдена от практиката формула, която показва, че са  необходими  за горенето  условия като  запалимо вещество,  плюс кислороди  топлина. Ако успеете да премахнете само един от тези елементи, то  огънят ще изчезне, и ще  предотвратите евентуален по – голям пожар.