Пожарогасители и земетресения

08 август 2016

Освен със своите преки поражения, те много често са съпроводени и с т.н. вторични негативни явления.  Тежките разрушения от земетресенията на изградените от човека съоръжения могат да имат  изключително  тежки последици. В повечето случаи  земетресенията са съпроводени със силни и тежки пожари където обслужване на пожарогасители и други техники винаги са в помощ, съпроводени са и с изтичане на радиоактивни или химически замърсители и отрови, много често има големи последици и разрушаване на пътища, спукване на стените на язовири, падане на тунели, мостове,  да не говорим за всичките далекопроводи и  газопроводи, както и за водопроводи, тогава почти винаги има и прекъсване на телефонни и други далекосъобщителни линии и връзката с близките става много трудна. Важно е да се знае, че опасността идва както от местните сеизмогенни огнища, така и от такива, които се  намират извън територията на страната. Смята се, че сеизмогенни зони има и у  нас, които могат да генерират някакви земетресения,които да са  с магнитуд над 6.0 и така да предизвикат големи разрушения и жертви, са сеизмогенни зони , които са активни и понастоящем.  

През далечната   1901 година , земетресение с магнитуд 7.2 и интензивност,която е  в епицентралната област, достигаща 10  степен по скалата на  М Ш К  е било  епицентър в Черно море, който предизвиква масови разрушения и жертви.  След земетресение, обикновено се наблюдават редица вторични явления , като активизация на свлачища, много каменопади, дори втечняване на пясъци, големи пропадания на блокове от земната повърхност и всичко това крие риск от пожари където пожарогасители обслужване биха били от полза. Една от основните опасности от така известните – вносни  земетресения създава и румънското огнище Вранчакъдето през 1977 година цели 112 души загиват от срутването на жилищни сгради в град Свищов,  след силното земетресение във Вранча, което е с магнитуд цели 7.2.  

Добре е да се има предвид, че са опасни и  някои огнищни зони, които са разположени в близост с нашите граници на териториите на Турция, Гърция, Македония и Югославия. Искаме или не основните сеизмогенни зони на територията на страната са активни и в наши дни .Като най-честа причина за възникването на земетресения са разломите, тъй като при  тях се осъществява плавно издигане, след това потъване или разместване на земната кора.  И при положение когато даден разлом попадне в подходяща позиция, то  той се заключва  и тези движения се прекратяват поради силата на  триене и еластичността. По този начин постепенно това  води до натрупване на огромни количества енергия, която предизвиква  сеизмични вълни, както и на отделяне на топлина,което води да счупване на скали.