Пожаро-безопасните цигари – полза или вреда и трябва ли да се въведат и у нас?

05 август 2017

В световен мащаб все повече се обсъжда въвеждането на пожаро-безопасни цигари. Идеята е, че при определени съставки в тези цигари вероятността от изгаряне и възпламеняване на околните повърхности е много по-малка, като така ще бъде спасен значителен брой хора.

В Съединените Щати първият закон за използването на пожаро-безопасни цигари е вече факт. В много щати пожаро-безопасните цигари са задължителни, като основният аргумент срещу това е, че те все още не са били тествани като ефект върху човешкото тяло. Не се знае каква е степента на тяхната токсичност, не се знае дали влияят на нивото на пристрастяване, както и дали опасността, която крият за околната среда, не е по-голяма. Фактически това, че вероятността от запалване е по-малка при тези цигари, не означава, че техните емисии вредят по-малко на атмосферата и на човешкото здраве.

Законът обаче е разработван от 2004 г. в САЩ, като година по-късно университетът в Харвард излезе с официално становище относно ефекта на подобен закон върху правната система, потребителите и държавата като цяло. Проучването цели да оцени възможността на производителите на цигари в Ню Йорк да отговорят на изискванията на издадения закон. Тествани са четири основни марки цигари от района, като една от тях не преминала тестването по време на изследването, което довело до забрана на нейната продажба в Ню Йорк. Вместо обаче да бъде нанесена глоба на производителя, на излседователите е била дадена възможността да тестват цигарите и за токсичност.

Илегализираната цигара е била елиминирана и на токсичния тест, тъй като нивата на нафталин в нея стигат до почти 16% а на въглероден окис - почти до 13%. Открити са завишени нива на всичките 19 токсични компонента, които се съдържат в цигарите. Самите учени, макар че не били изненадани от резултатите, познавайки законите на запалимостта, оказват необходимия натиск върху правителството, за да бъде забранена съответната марка, но и излизат с официално становище, че са необходими още проучвания в дълготраен план, тъй като хората, участващи в експеримента, могат да изпушат само ограничено количество цигари за съответния период. Подобно проучване е било проведено и за така наречените леки цигари. То на свой ред доказва, че тяхната безопасност е илюзорна, тъй като хората вдишат много по-дълбоко, когато пушат такива цигари, за да компенсират разликата в нивата на никотина.

     Относно пожаро-безопасните цигари вече е доказано, че ако пушачите вдишват по-дълбоко, по-вероятно е количеството на отделяните токсични вещества да се акумулира, като количествата катран са още по-големи поради невъзможността за изгарянето му. Доставката на никотин също се завишава, като така се стига до по-бързо и по-тежко пристрастяване към пушенето.

     Въпреки това, изследването посочва само в неговите ключови констатации (и е цитирано от адвокатите, които настояват за въвеждането на закона): По-голямата част от токсичните съединения (14 на брой), които са тествани не са различни между цигарите в Ню Йорк и тези в Масачузетс, където законът все още не се прилага. Пет от съединенията са с малко по-високи показатели в Ню Йорк. Няма доказателства, че тези завишения непременно ще повлияят на вече силно токсичния характер на цигарения дим.

      Противници на закона обаче настояват, че всъщност доказателства има. Тялото може да преработва химикалите до една степен и ако този праг бъде преминат, то се претоварва и настъпва токсично натравяне. Увеличението на толкова много токсични съединения, произвеждани от този вид цигари значително увеличава вероятността и интензивността на неблагоприятните последици за здравето на пушачите.

      Трудно е да бъде проследено как се прави всяка една пожаро-безопасна цигара, защото това е защитена информация. Горящите химикали се съдържат в повечето цигари на пазара в продължение на години, но изключването им от състава на цигарите, не е достатъчно, за да станат цигарите съвместими с противопожарните стандарти. По каквато и технология да са направени пожаро-защитните цигари, проучването на Харвард доказва, че те произвеждат повече и по-токсични съединения при пушене. Основен принцип на токсикологията е, че дозата е отровата.

      Основните заключения от проучването също така посочват, (и са били цитирани от адвокати, които настояват законът да бъде гласван навсякъде), че Ню Йорк не отчита спад в продажбите на цигари или акцизни данъчни плащания, след като стандартът е влязъл в сила, което показва, че цигарите, произведени по тази технология са приемливи за потребителите.

     Проучването анализира данни от едва пет месеца, което не е достатъчно време, за да се направят смислени изводи. Държавният департамент на здравна статистика показва, че цените на цигарите в Ню Йорк са намалели от 21,6% през 2003 г. до 16,8% през 2008 г.

      Помагат ли пожаро-безопасните цигари за предотвратяването на пожари? Свързаните с пожар в следствие на тютюнопушене смъртни случаи, постепенно намаляват в продължение на вече много години, най-вече защото процентът на тютюнопушене също спада. Други фактори, които допринесоха за спада в нивото на смъртност включват образование пожарна безопасност, по-добра пожарогасително техника, пожароустойчиви материи, поддръжката на пожарогасители, безжичните детектори за дим и защитни стени, както и масовите забрани за пушене на обществени места.

      Стратегията на Коалицията за пожаро-безопасни цигари, която настоява пушенето на единствено такива цигари да бъде наложено със закон, е да се изследва средната възраст на смъртността в Ню Йорк, като показател, вързан с пушенето в продължение на две години, преди законът влезе в сила. Тя обаче напълно игнорира с колко процента са намалели пушачите през този период, което е основната причина смъртността при пожари, причинени от цигари, да намалее.

      Макар че нивото на смъртността е намаляло по-бързо от скоростта на тютюнопушенето, това се е случило преди законът влезе в сила (16.5% през четирите години преди 2004 г., за разлика от 4,8% през четирите години след 2004 г.).

      Също така тревожна е зависимостта между тютюнопушенето и статистиката на пожарите в Ню Йорк, която покава, че през четирите години преди 2004 г. е имало средно по 5,36 пожара годишно за всеки 10,000 души, които са пушили. Четири години след 2004 г. има средно по 5.69. През 2008 г. това са били 6.37 пожара на всеки 10,000 души, които са пушили в Ню Йорк. Честотата, с която домовете на пушачите горят също се е увеличила, откакто законът влезе в сила.

      Едно от най-често срещаните оплаквания на потребителите, които пушат този тип цигари, е прекалено бързото образуване на въглен на върха на цигарата, както и склоността му да пада, без цигарата да е изтръскана. Смята се, че чиновници и учени, които са лобирали за този закон са били добре запознати проблема, когато регулацията е била прокарвана. Общото усещане е, че всъщност по-голям брой изгаряния са локализирани по дрехите и кожата. Това е относителен компромис, когато целта на този вид цигари е потенциалното намаляване на броя на свързаните с тютюнопушенето смъртни случаи при пожар. Очевидно е, че не е помислено до  какви последици  може да доведе това при разсейване от страна на пушача.

     Нарасналият брой на пожарите може да се дължи именно на проблема с падащия въглен или на факта, че много повече хора днес свиват собствените си цигари и те често не са добре изработени. Друга възможност е това, че пушачите мислят, че пожаро-безопасната цигара е изгасена, докато тя всъщност все още тлее. Тази несигурност е опасна и може би този тип цигари просто не действат по предназначение си.

      Факт е, че преди да бъде осигурена прозрачност относно истинското действие на пожаро-безопасните цигари, лобистки организации в САЩ вече призовават държавните законодатели в цялата страна към законови промени, подобни на тези в Ню Йорк. Обещанията са за намаляване на смъртността при пожари, причинени от цигари, с до една трета. Основните констатации на Харвардското изследване пък са тълкувани в посока на това, че новото поколение цигари не са по-токсични от обикновените цигари, както и че законът за прокарването им няма да има значително влияние върху данъчните приходи на страната.

     Към днешна дата, всичките петдесет щата и няколко страни са приели подобен закон и той се разглежда на федерално ниво в САЩ.

     Наскоро група, наречена Граждани срещу пожарите, причинени от цигари, започна онлайн петиция, за да отмени наложените закони. До момента са събрани над 25,620 подписа, като броят им расте всеки ден. Петицията изобилства от коментари от гневни хора, които казват, че са били глобени, затова че не пушат от новите цигари, а сега страдат от неблагоприятни последици за здравето. Техните оплаквания включват кървава кашлица, остро главоболие, гадене и повръщане, рани в устата и гърлото, висене по болници и тотално недоволство спрямо решението на правителството.

      Много пушачи казват, че не са били наясно с промените в съдържанието на техните цигари, докато не започват да страдат от неблагоприятните им последици за здравето. Техните симптоми изчезват, щом започнат да свиват собствените си цигари. Ако същият стандарт бъде приложен и връху листчетата за свиване, ще бъде стимулиран черният пазар, който пък прави цигарите по-лесно достъпни за непълнолетните пушачи. Това също така би довело до допълнителна ерозия в отношенията между правителството и законодателните органи.

     Оправдано ли е да бъдат ощетени всичко, за да се запази живота на няколко? Готвенето е причина номер едно за пожарите в света. Това означава ли, че трябва да ограничим домакинските си навици? По същата логика пържената храна би могла да бъде обявена за незаконна и пърженето да бъде илегализирано.

      Колко са в действителност пожарите, причинени от цигари, и какви са особеностите при погасяването им?

      Според Американската национална агенция за предпазване от пожари цигарите са причина за около 56% от битовите пожари. Те се нареждат като процент по-напред дори и отоплителните уреди, електричеството и готвенето. Тази статистика обаче си противоречи с данните в световен мащаб, които ясно сочат, че в дома най-често пожарите започват именно при готвене. Това, което е специфично за смъртността при такива пожари е ниската средна възраст на жертвите – между десет- и седемнадесетгодишна възраст. Факторите за този феномен са множество и най-вече социални, но доказано младите момчета са най-уюзвими на подобни инциденти.

     Пожарите, причинени от цигари, най-често се случват в домашни условия, като битовите пожари имат много по-висока степен на летален край, отколкото тези, случили се на открито или на обществени места. Според данни на  Американската агеция смъртността при подобни пожари в оживени местности е едва 15%, докато в дома тя е 55%. Най-честата причина за това е, че не малък процент пушачи заспиват с цигарата наоколо или я оставят безнадзорна, без да осъзнават, че тя още тлее.

      Има няколко странични фактора, които доказано намаляват възпламенимостта на цигарите, без да се променя химичния им състав:

-          намаляване на диаметъра на самата цигара

-          намаляване на гъстотата на съдържащия се в нея материал

-          намаляване на порестостта на хартията, в която е свита тя

      В случай, че попаднете на пожар, започнал от неизгасена цигара, специалистите съветват да се доберете до най-близкия качествен пожарогасител и да не се притеснявате да насочите струята в центъра на пожара, стига той да не е в близост до електропроводи. Задушаването на пожара с одеяла или друга тежка тъкан, може да помогне само в самото начало на възпламенителния процес, в противен случай усложнява ситуацията.

Какви мерки за безопасност следва да вземат активните пушачи:

-          Винаги дръжте в дома си проверен качествен пожарогасител

-          Използвайте тежък стабилен пепелник

-          Не комбинирайте консумацията на алкохол и наркотици с тази на цигари

-          Не пушете в леглото

-          Никога не оставяйте незагасена цигара без надзор.

-          Инсталирайте алармена система, която засича пушек

    Важно е да имате предвид, че пушекът, причинен от цигари, може да е не по-малко опасен от самия пожар особено ако сте заспали. Самото тлеене на цигарата води до отделянето на токсични вещества, които могат да доведат до задушаване.