Пожарна безопасност за малкия бизнес

29 юни 2017

Пожарната безопасност може да се окаже чувствителна тема за фирмите представители на малкия, а понякога и на средния бизнес. При тази категория компании обучението и екипировката попадат в пряката отговорност на началника. Тренировките по пожарна безопасност могат да бъдат проведени в самата сграда на фирмата, също така служителите могат да бъдат отведени на терен, където специализирана организация ще проведе това обучение. Най-ефективният вариант, като че ли е няколко служители от фирмата да бъдат изпратени на специализирано и по-задълбочено обучение, както и да бъдат тренирани как сами да предоставят такъв тип трейнинг, след което да обучат целия офис.

      Обучението следва да се случи при контрола на специализирани лица и за предпочитане през първият месец на постъпване на служителите на работа. Повторна тренировка трябва да бъде организирана за всички служители поне веднъж годишно.

      За да бъдете изправни при проверка, пазете всякакви записи и информация от проведеното обучение в страничната документация на фирмата.

Учебната програма за обучение по Пожарна безопасност. Три основни зони на фокус:

-          Планът за действие при пожар, който е част от Вашата оценка на риска от пожар, е основният документ, който трябва да бъде напълно разбран от всички ваши служители. Той включва и Планът за евакуация от сградата в случай на пожар.

-          Кои са основните горивни елементи и бегли познания по теория на пожарите. Информация за така нареченият огнен триъгълник (топлина, гориво, кислород).

-          Видовете пожар и съответстващите им погасителни агенти, идентификация на видовете ефективни пожарогасители, както и практически трейнинг за различните видове пожарогасители.

Факти, с които Вашият персонал трябва да бъде запознат:

-          Локализиране на огъня – Когато някой открие огън в сградата, той трябва да е наясно каква е процедурата по включване на алармата – къде се намират ръчните бутони за стартирането й и как работят те.

-          При включването на противопожарната аларма – Персоналът трябва да познава процедурата по евакуиране, трябва да му бъдат показани аварийни маршрути и крайните изходи. Трябва също така да бъде информиран за противопожарните врати в сградата и тяхното приложение.

-          Сборни пунктове – Персоналът задължително трябва да се отправи към крайния  упоменат пункт на среща, както и да е наясно, че това се прави с цел екипът да се увери, че всички са се евакуирали успешно. Много често хората в паниката си, след като напуснат сградата, се отправят в друга посока. Наблегнете, че тяхното присъствие на крайното място за среща е от ключово значение и може да спаси човешки животи.

-          Свързване с Пожарната служба и Гражданска защита – Персоналът следва да бъде обучен за това как да се свързва със специализираните органи. Поставете телефоните за спешна помощ на видими места по етажа.

-          Непременно включете кратка част относно теория на огъня и триъгълника на горенето. Този вид познание не само може да помогне на служителите при потушаването, но и при предотвратяването на пожари.

-          Употреба на пожарогасители – Всеки служител трябва да знае как да използва пожарогасителите в сградата.

Образователни филми по пожарна безопасност

      Често предпочитан метод на обучението по пожарна безопасност е чрез видео-трейнинг. Макар че филмите не могат да бъдат използвани като единствено средство на обучение, в комбинация с практически задачи, са добро решение за някои работодатели. Едно от предимствата им е, че има много голямо разнообразие от сценарии и можете да изберете видеата, които се доближават в най-голяма степен до Вашия бизнес. Средната продължителност на едно такова видео е 45 минути.

Видове курсове по противопожарна безопасност, предоставени от съответните школи:

Начален курс – Този курс включва аварийни изходи и план за евакуация на служителите, запалими елементи, видове пожари, видове потушаващи агенти, както и елементарни умения за потушаване на огън.

Курс за напреднали – Тези курсове включват процедури по евакуацията, запалими вещества, видове пожари, видове потушаващи агенти, видове и начини на използване на пожарогасителите, както и техники за оцеляване при димни завеси.

Обучение за пожарни надзиратели – Покрива теория и практика на отговорностите, които пожарния надзирател може да има. Курсът има силно практически характер и включва симулации както на пожари, така и на димни завеси.

Пожарна безопасност за промишлени предприятия – Покрива евакуация, запалими вещества, видове пожари, потушаващи агенти, техники за използване на маркучи, водни източници и пожарогасители, както и техники за спасяване на хора, блокирани от огън или дим.

Съществуват редица частни фирми и организации, които биха могли да предоставят този вид курсове. Понякога това са държавни органи, могат да бъдат и частни фирми и дори сервиз за пожарогасители. Не се колебайте да инвестирате в обучението на екипа си. То може да спаси човешки животи, както и да предотврати потенциални щети за Вашия бизнес.