Пожарна безопасност и профилактика: какво трябва да знаем?

10 октомври 2017

Пожарите, възникващи в жилищни сгради, в сгради от обществен или производствен характер, а също и в горите и в други естествени обекти нанасят големи морални, икономически и екологични загуби. Тъжното е, че цената на пожарите понякога се измерва с човешки животи. 

Във всички цивилизовани страни в днешно време се разработват все по-добри технологии за борба с огъня с цел да се съкрати времето за потушаване и да се намалят загубите от него. Въвеждането на съвременни технологии включва високо ефективни пожарогасителни системи и способи за бързо доставяне до мястото на горене.

Но колкото и да са ефективни съвременните технологии за пожарогасене, не по-малко внимание трябва да се обърне на профилактиката против пожари. Всички печални последствия могат да се избегнят, ако не се допусне възможност за запалване. Ето защо на въпросите за пожарна безопасност

се обръща такова огромно внимание още по време на планирането и изграждането на различните строителни обекти. Защото в тези въпрос са важни много нюанси: от избора на място за бъдещия строеж до свойствата на горене на отделните вътрешни материали.

Също така са важни мерките за ограничаване на щетите, които може да нанесе огънят. В тези мерки влизат броят и разположението на евакуационните пътища, вентилационните системи за димоотделянето, системите за публично уведомление, обучаването на хората в плана за евакуация и т.н.

За да проверите дали даден обект съответства на нормативните документи и законите в областта на пожарната безипасност, може да прибегнете до експертна услуга като „независима оценка на пожарния риск“.

Дадената оценка се прави от упълномощена независима организация и дава възможност да се види реалната картина на пожарната безопасност на сградата или който и да е друг обект на защита.

Пожар на обществени места: как да се държите в екстремни ситуации

Паниката (ирационалният страх) може да възникне дори тогава, когато няма реална опасност, но хората въпреки това се поддават на масова психоза. При паниката мнозина губят съзнание и способност правилно да възприемат и оценяват обстановката. Повечето хора, по правило, се движат хаотично и се стремят по-бързо да избягат от реалната или мнимата опасност.

Ето защо е важно в такива ситуации да има човек, способен да вземе водеща роля в спасяването на паникьосаните хора.

ВАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ

 • влизайки в обществено място, се постарайте да запомните пътя си; обръщайте внимание на разположението на основните и аварийните изходи; не губете ориентация; дръжте децата под ръка.

 • Ако чуете викове „Пожар!“, запазете спокойствие и сдържаност призовете към същото и хората до вас, особено жените. Оценете обстановката.

 • Стойте на място, внимателно се огледайте наоколо` виждате ли телефон или бутон за пожарна сигнализация, съобщете за пожара на пожарната (не разчитайте, че някой го е направил преди вас) и започнете спокойно да се движите към близкия изход. Ако имате възможност да се справите с огъня, незабавно информирайте за това околните; потушете пожара с помощта на другите хора, използвайки подръчните и специалните средства.

 • При изпълване на помещението с дим или липса на осветление се постарайте да отидете до изхода, държейки се за стените, парапетите и т.н.; дишайте през мокър парцал или ръкава на дрехата; водете детето пред себе си, държейки го за раменете.

 • Във всяка обстановка запазете спокойствие и хладнокръвие, вашето поведение трябва да успокоява другите. Вземете в свои ръце спасяването на хората! Пропуснете напред децата, жените и старите, опитайте се да удържате обезумелите хора. Помогнете на скованите от страх, които не могат да се движат; може да ги накарате да се съвземат, дори като им ударите шамар, говорете им спокойно и ясно, придържайте ги под ръка.

 • Ако сте в многоетажна сграда, не се опитвайте да използвате асансьор, слезте по стълбите.

 • Излизайки от сградата, окажете помощ на пострадалите, пренесете ги на чист въздух, разкопчайте им дрехите и извикайте „Бърза помощ“.

Пожар в автобус, трамвай или тролейбус

 • Незабавно съобщете за пожара на водача и пътниците; опитайте се да отворите вратите (или натиснете бутона за аварийно отваряне на вартите). Опитайте се да използвате за гасене пожарогасителя в кабината на водача. Бъдете внимателни! Металните части в тролеите и трамваите могат да се окажат под напрежение в резултат на нарушената защитна изолация на проводниците.

 • Ако вратите са блокирани, използвайте за евакуация аварийните люкове на покрива аварийните изходи през прозорците (открийте ги по инструкциите върху тях). При нужда, счупете прозорците, хващайки се дръжките и засилвайки се, разбийте стъклото с краката си. Първо спасете децата и старците. Не допускайте паника, изпълнявайте всички указания на шофьора.

 • Във всеки транспорт има материали, които отделят токсични газове при горене, затова напуснете салона бързо, закривайки устата и носа си с кърпа или ръкав. Излизайки от салона, отидете по-далеч, тъй като могат да се взривят резероварите с гориво или има опасност от срив на високоволтовата мрежа.

 • Незабавно по телефона или чрез водач на преминаваща кола, съобщете за пожара, окажете помощ на пострадалите.

Инструкция за потушаване на горящ човек

Човек, обхванат от огън, не ни изглежда много правдоподобно, по-скоро го асоциираме с герой от холивудски блокбастър. Но всъщност реалността такова нещо да се случи е много по-голяма, отколкото ни се струва. Най-често дрехите на хората пламват при аварии в кухнята, при невнимателно използване на огъня и при автомобилни катастрофи.

Ако горите вие:

Стойте на място. Колкото и страшно и болезнено да е, помнете: при бягане пламъкът се разпространява още по-бързо.

По възможност свалете горящата дреха и потушете пламъците. При това се старайте по-малко активно да движите горящата част от тялото.

Ако наблизо има локва или сняг – се хвърлете там.

Ако не – паднете на земята и се въргаляйте в нея, докато не изгаснат пламъците.

Оценете своето състояние и си окажете първа помощ. При големи изгаряния повикайте „Спешна помощ“. 

Ако гори човек до вас:

Спрете горящия, при необходимост го повалете на земята.

По възможност свалете горящата дреха на човека или я изгасете, убивайки пламъците със своята дреха, заливайки с вода или със сняг (през зимата).

Покрийте горящия овек с плътна тъка, за да лишите огъня от достъп на кислород и да не допуснете разпространението му. При това не закривайте главата на пострадалия, за да не получи изгаряния на дихателните пътища.

Ако нямате нищо под ръка, повалете горящия на земята, за да изчезнат пламъците.

След като потушите огъня, изнесете пострадалия на свеж въздух, разрежете тлеещата дреха и я свалете, като се стараете да не докосвате изгорената повърхност.

Окажете на пострадалия първа помощ в зависимост от степента на изгаряния.

При големи изгаряния загърнете пострадалия в чист чаршаф, бързо извикайте линейка или го откарайте в най-близкото лечебно заведение на носилка. За намаляване на болката му дайте таблетка аналгин, баралгин или аспирин. Ако пострадалия не повръща, постоянно му давайте вода.

Как да потушите горящ кабел

Изключете горещия кабел от електрическата мрежа - махнете щепсела или изключете прекъсвача на веригата, ако сте в апартамент или изключете акумулатора, ако пожарът е в кола и т.н. След това потушете огъня с наличния пожарогасител.

Върху корпуса на пожарогасителя трябва да има указание, че се използва за гасене на пожари от клас Е (уреди под електрическо напрежение). Обикновено за такива цели се използват въглеродни пожарогасители, прахови (не всички), някои аерозолни и други подобни.

Интересното е, че горящ кабел може да се изгаси и със... снежни топки. Да, да, напълно сериозно. Зимно време, попадайки върху външния кабел, те са достатъчно ефективни върху горящата зона и са безопасни от гледна точка на токов удар.

Какво не трябва да правите при пожар

При възникване на пожар, е важно да се реагира правилно и адекватно. Това ще попречи на негативните последици от пожара и максимално оперативно ще погаси пожара. Освен това има определени действия, които не трябва да се вършат, иначе ще се стигне до плачевни резултати.

При пожар не трябва:

 • да надценявате силите и възможностите си

 • да рискувате живота си, за да спасите имущество

 • да потушавате огъня без предварително да се обадите на пожарната

 • да гасите с вода електрически уреди, намиращи се под напрежение

 • да се криете в килери, гардероби, ъгли и т.н.

 • да използвате асансьора

 • да се спускате по въжета, чаршафи, водосточни тръби от етаж по-висок от третия

 • да отваряте врати и прозори (това увеличава тягата и засилва горенето)

 • да скачате от прозорците на високите етажи

 • да се поддавате на паника

Ако се запали апартамент

Има случаи, когато горенето възниква точно пред очите и човек има малко време не само да не даде възможност на огъня да се разпростре, но и да ликвидира горенето. Това е опасна ситуация, за която трябва да бъдем готови и морално, и физически. При нея е необходимо да помним, че:

 • първо, отделящият се дим е много вреден, трябва да се защитавате от него, дори да дишате през мокра кърпа (в гъст дим човек може да изгуби съзнание дори след няколко вдишвания)

 • второ, горенето може да произтече толкова бързо, че човек да има едва няколко минути да успее да затвори прозорците, вратите и да напусне помещението.

 • Трето, дори при успешно гасене не трябва да се губи от поглед пътя към отстъплението, внимателно да се следи за това входът да остава свободен и незадимен.

В случай, че се запали олиото в тигана е необходимо плътно да покриете тигана отвисоко и да изключите печката. Не трябва да носите горещия тиган и да заливате мазнината с вода, тъй като ще последва бързо кипване и пръскане на горещото олио по ръцете, лицето и може да последват изгаряния.

Ако в апартамента се появи неприятната миризма на горяща изолация, незабавно изключете общите електрически ключове (автоматичните). Не гасете с вода оборудването, включено към мрежата! При горене на телевизор, ютия, хладилник, прекъснете захранването на апартамента или издърпайте щепсела от контакта.

Ако горенете започва едва сега, покрийте изключения от контакта уред с плътно одеяло и го натиснете по ръбовете така, че да няма достъп на въздух.

12 факта за пожара, които трябва да споделите с вашето дете

 1. Повечето пожари възникват заради невнимателно боравене с огъня.

 2. Затова кибритът не е детска играчка! Както и запалките, лупите и хартията, свещите, бенгалският огън и т.н.

 3. Номерът на телефона, на който може да се позвъни в случай на пожар е 112. Най-добре да свалите на смартфона на детето приложение „Мобилен спасител“ с голямо червено копче SOS. При натискане на този бутон приложението само ще набере номера.

4. След отговора на диспетчера трябва да каже причината за позвъняването си, името и фамилията си, както и адресът си. След това точно да изпълнява указанията на оператора. 

5. Невинаги огънят може да се потуши с вода. Например, ако гори електрически уред, не трябва да се гаси с вода: може да удари ток. Потушаването на горещи течности също е отделна тема. Така че детето изобщо не трябва да си играе на храбър пожарникар и в случай на възникване на пожар трябва или да съобщи на възрастен, или да се обади на 112.

6. При пожар не бива да се крие: огънят все ще го намери.

7. При пожар не бива да използва асансьора. Трябва да напусне сградата само по стълбите.

8. Ако не може да напусне сградата, трябва да отиде на балкона и да чака да го спасят.

9. Трябва да привлича вниманието към себе си: да крещи, да размахва ярък плат.

10. По време на пожар не трябва да отваря прозореца: това ще усили протока на кислород и пожарът ще се разгори с нова сила.

11. В задимено помещение трябва да се придвижва пълзешком или на четири крака: колкото по-близо е до пода, толкова повече въздух има.

12. По възможност трябва да закрива носа и устата си с мокра кърпа, а ако е невъзможно, то може да го прави с ръкава – димът е силно токсичен.