Поддръжка и инспекция на пожарогасителя

10 януари 2017

Специалистите съветват да инспектирате пожарогасителя си поне веднъж месечно и дори по-често, ако сте в рискова среда. Изправността на пожарогасителите е в интерес на безопасността на хората в района, както и на околната среда.

Когато инспектирате лично пожарогасителя във Вашия дом, склад, офис или фабрика, проверявайте за следното:

  1. Блокиран ли е пожарогасителят от друг вид екипировка, дрехи или обекти, които биха могли да възпрепятстват достъпа Ви до него в случай на нужда.
  2. Уверете се, че налягането в пожарогасителя е на нужното ниво. При пожарогасителите, които имат дозатор, обезопасителната игла трябва да бъде в зелената зона – не твърде високо и не прекалено ниско.
  3. Дюзата или други части на пожарогасителя не са възпрепятствани по никакъв начин.
  4. Иглата и печата (ако има такива) са непокътнати.
  5. Уверете се, че няма вдлъбнатини, течове, ръжда, химически депозити или други признаци на неизправност. Почистете корозивни химикали, масла или лепкавини, ако има такива по пожарогасителя.

Някои производители препоръчват да разтръсквате периодично (веднъж месечно) пожарогасителите със сухи химикали, за да се предотврати натрупването на утайки и сгъстяването на материалите.

Налягането на пожарогасителите също трябва да се тества (процес, наречен хидростатично тестване). След определен период от няколко години е добре да се уверите, че бутилката е безопасна за използване. Консултирайте наръчника за употреба към Вашето устройство, за да проверите какъв е препоръчителният интервал от време за хидростатичен тест.

Ако видите каквито и да било повреди или липсващо съдържание, заменете пожарогасителя моментално!

 

Каква е разликата между инспекция и поддръжка на пожарогасителя?

Инспекция:

Инспекцията е бърза проверка, която цели да потвърди изправността на пожарогасителя, дали той е зареден и готов за употреба. Стойността на инспекцията е в нейната честота, редовна проверка и внимание към малките детайли, които привидно могат да изглеждат незначителни. Честотата варира от часова към месечна, в зависимост от нуждите и належащата ситуация. Инспекция винаги трябва да бъде направена при първоначалната употреба на пожарогасителите и да бъде повтаряна редовно в отрязък от един месец.

 

Поддръжка:

Поддръжката, както и инспекцията трябва да бъде повтаряна регулярно (поне веднъж годишно), както и винаги, когато инспекцията го налага. Поддръжката  е подробна проверка на пожарогасителя. Има за цел да даде максимална гаранция относно състоянието му, дали с него може да се оперира ефективно и безопасно. Поддръжката включва и поправка, презареждане и подмяна, ако такава е необходима. Обикновено пояснява нуждата от хидростатично тестване на дадено устройство.

 

Защо, кога и как да презареждане пожарогасителя?

Всички собственици на сграда или на имоти в рамките на дадена сграда имат отговорността да презаредят пожарогасителя веднага след неговата употреба, както и да проведат описаната по-горе инспекция. Този вид профилактика е отговорност на всички живущи спрямо безопасността и живота на околните.

Пожарогасителите биват класифицирани по азбучен ред в зависимост от потушаващите вещества, които съдържат. Клас А обикновено съдържа вода, докато останалите класове съдържат различни химикали. Всеки отделен химикал си има конкретен метод на презареждане, така че е важно да познавате своите пожарогасители.

 

Как се презарежда пожарогасител?

Презареждането представлява запълването на пожарогасителя с вещество. Понякога може да се наложи да изпразните напълно устройството и да го запълните наново. В случай, че имате повече от 3 или 4 пожарогасителя, може би би било разумно да закупите устройство за презареждане на пожарогасители. Ще имате нужда от екипировка, самият агент, както и от компресор и малко тренировки за това как се осъществява презареждането.

В повечето случаи хората предпочитат да разчитат на професионални фирми за сервизно обслужване на пожарогасители, тъй като те вече разполагат с нужната екипировка, вещества и трейнинг. Болшинството от тези фирми предлагат мобилни услуги, идвайки до дома или работното Ви място за извършването на поддръжката.

Независимо от това дали сами презареждате своя пожарогасител или сте наели специализирана фирма за това, уверете се, че при презареждането дозаторът отчита правилното количество. Пожарогасителят трябва да бъде запълнен с вещество само до някъде, а оставащият въздух следва да бъде поставен под налягане.

 

Защо и кога да презареждаме пожарогасителя?

Щом като бъде използван (без значение колко малко е било количеството) пожарогасителят трябва да бъде запълнен моментално. Това е от изключителна важност, за да се запази правилният баланс в бутилката и да се предотвратят трагедии в бъдеще.

Добре е понякога да презареждате пожарогасителите при рутинна инспекция, което означава изпразване  и запълване наново на устройството.

Със сигурност ще трябва да презаредите пожарогасителя по време на годишната поддръжка, независимо дали устройството е било използвано.

Пожарогасителите трябва да бъдат изпразвани, почиствани и щателно преглеждани след всяка употреба. Не пренебрегвайте поддръжката на този вид устройства в дома или офиса, тъй като те често спасяват животи.