Относно пожарната безопасност във фабриките

16 април 2017

Преди да навлезем в детайли относно специфични фактори, които увеличават риска от пожар, във фабрики и индустриални помещения, добре е да си отговорим на някои основополагащи въпроси относно природата на пожарите.

Какво причинява пожарите?

Най-честата причина за пожари във фабрики, както и други служебни сгради, са електрическите уреди и инсталации. Първо, често екипировката и техниката, които използваме са морално остарели или просто не отговарят на утвърдените стандарти. Резки масивни промени в захранването и консумирането на енергия могат да доведат до пренатоварване на системата, което резултира в прекъсване на електричеството и понякога води до поражение върху техниката. Така, например, често в страни, в които сградите са проектирани за даден брой етажи и нелегално се престроява допълнителен етаж (това е често срещано явление в Турция и Южна Азия), често се случват инциденти с електрическата инсталация, тъй като броят компютри или шевни машини е много по-висок от позволеното. Трансформаторът не успява да поеме количеството трафик на енергия и прекъсвачът бива заобиколен, което обикновено води до взрив.

 

Защо се разпространяват такъв тип пожари?

След като има искра, всичко, от което се нуждае един пожар, е гориво. Шивашките фабрики често съхраняват огромно количество лесно запалим текстил. Опасни възпламеними течности са оцветителите. Логично е да съхранявате такъв тип материали далеч от потенциалните източници на огън, тъй като веднъж възпламенени лесно горящите вещества трудно могат да бъдат спасени. Противно на очакванията обаче редица проучвания, проведени в Индия, показват, че собствениците на фабрики най-често избират за склад именно помещението, в което е трансформаторът. За да се обезопаси помещението стените се покриват с каменна прах, трик, който се използва в мините за предотвратяване на експлозии.

Ако все пак се случи, така че нямате особен избор и опасните материали следва да бъдат съхранени именно там, където е концентрирана електрическата инсталация, уверете се, че районът е подсигурен с други противопожарни средства. Изолирайте помещението от аварийните изходи, инсталирайте водни пръскачи, пожарозащитни врати, поставете пожарогасители на всеки изход и стълби от външната страна на сградата.

Подобни пожари са изключително типично явление в страни като Пакистан, Бангладеш и Индия. Тъй като материалите, от които помещенията са изработени, обикновено са гипсо-картон или други лесно запалими вещества, електрическите инсталации са некачествени или приспособени за домашни условия вместо за трудови такива, често наличието на противопожарна екипировка е единственият шанс фабриката да не изгори до основи за минути.

Макар и не с такава честота, това се случва и в редица фабрики у нас. Важно е да обучите служителите си и да им подсигурите ефективни пожарогасители, както и защитни маски. Известен факт е, че повече хора загиват от вдишването на дим, отколкото от самите пламъци, така че се постарайте всички да покрият устата си с маски, противогази или поне с мокра кърпа, ако специализирани съоръжения не са налични.

 

Какво могат да направят служителите, за да излязат навреме?

Одитори инспектират противопожарните тренировки от десетилетия. Най-общо казано това са сигнали за фалшива тревога, за които понякога служителите са предупредени, но може и да не са. Целта е да се тества ефективността на сградата, както и готовността на служителите да реагират, без да има реална опасност, за да могат да се направят нужните изчисления и подобрения. Макар че такъв вид тренировки са винаги стресови за служителите дори и те да са предупредени предварително, не им ги спестявайте. Относно това дали е редно екипът да знае предварително, че ще има сигнал за евакуация мненията се раздвояват. Очевидно за специалистите, които оценяват резултатите от евакуацията е по-добре тя да е максимално автентична, но психолози предупреждават за редица случаи на паник-атаки сред работниците. Регистрирани са също ситуации, в които служителите не напускат сградата, мислейки реалния сигнал за евакуация за противопожарна тренировка. Това е възможен ефект при компании, които не известяват предварително, че ще има противопожарни тренировки.

Най-добре е да предупредите колегите си, но и в същото време да се уверите, че симулацията е достатъчно реалистична, иначе събитието добива хумористичен характер.

Когато и да се включи алармата на сградата или особено ако усетите мирис на дим и чуете пукот от околни зали и етажи, наредете незабавна евакуация. Не поемайте риска да задържите служителите си в сградата, докато сте напълно сигурни, че ситуацията не може да бъде овладяна. Ако евакуацията на хората във фабриката, започне едва когато сте сигурни, че огънят е извън Вашия контрол, много вероятно е да има жертви.

        В случай, че работите, в многоброен екип, изберете комитет от 10 или 20 души, които да преминат през специализирано и по-детайлно обучение за борба с огнената стихия. Ако сте на ръководна позиция, показвайте лично пожарогасителите на етажа и аварийните изходи на новодошлите. Вероятно е да им направи много по-голямо впечатление, когато Вие посочите противопожарната екипировка, отколкото при изчитането на обичайния писмен инструктаж.