Осъществяване и локализиране на хора и активи

08 ноември 2016

Всеки един отговорник на работното място е длъжен да  ограничи максимално риска от злополуки при работата на служителите и да локализира важни за организацията активи. За целта е важно да се знае тяхното  местонахождение.  В България има вече  системи за проследяване на хора и активи, което е голямо постижение. Точно това е правилното решение, избор и вариант за  възможността за проследяване, независимо дали става дума за повърхността, под земята или в затворени помещения. Когато има една отлично осъществена прецизна локализация и правилно позициониране има голяма вероятност щетите да са по - малки. Необходимите чести проверки на пожарогасител и всякаква друга апаратура сигнализираща и помагаща при пожар е задължителна.
Независимо за къде става дума, всички  специфични нужди на всеки обект, било то на открити или закрити пространства ще бъдат добре локализирани. Целта е да се  пести капацитета на системата, която осигурява непрекъсваност на работния процес.

 

Какво приложение има?

Този тип  проследяване на хора и активи намира все по - голямо  приложение в различните сектори и индустрии. В нашата страна, и навсякъде в развитите страни, съществуват организации и дейности, които са рискови както за активите, така и за служителите. Нужно е да има правилно  интегриране в организациите, които извършват своята дейност в   опасни условия на труд като мини и рудници.  С едно локализиране и оборудване, може  значително да се понижат  рисковете от инциденти, които са силно застрашаващи здравето на служителите и самият работен процес.  Възможността да  проследяване на хора и активи може да намери приложение в големи организации, предприятия и т. н.  Нуждата от последващата поддръжка на системите и ремонтиране на пожарогасители е задължителна. В ежедневието и работния процес съществува  непрестанна необходимост от локализиране на хора и материали, системата, която да подсигурява правилният  процес както на открито, така и в затворени помещение и под земята.

 

Кои са основните компоненти на системата?

1. Нужно е да се състави добра  фиксирана комуникационна точка. Тя ще има задачата да  осигурява едно добро безжично покритие на територията на целия обект. Ако вече имате изградена система, то можете да я надградите  за целите на системата за локализация. Варианти винаги има.
2. Нужно е да се създадът  автономни устройства, които да са  с живот на батерията поне години. С тези устройства се определя местоположението и посоката на преминаване през определени точки в обекта.
3. Нужна е и специализирана софтуерна система за интегрирано управление. Така благодарение на полученият  сигнал се определя точната локация в пространството на всяко от автономните идентификационни устройства.

Чрез едно добро и правилно интегриране на допълнителни устройства, за  информация  на показателите на хората, може да се подава към централната система. Само по този начин функционалността ще  е от особена важност за хората, работещи в рискова среда и те ще се чувстват по защитени и сигурни. На вашето работно място какви системи има?