Най-разпространените митове за пожарна безопасност развенчани

16 август 2017

 Що се отнася до пожарната безопасност и превенцията от пожари, митове и истини се смесват толкова често, че неизбежно предизвикват объркване. Кое е истина и кое измислица? Подбрахме някои от най-популярните митове, свързани както с дома и селското стопанство, така и с пожарната безопасност на работното място.

Започваме с някои от по-разпространени митове, свързани със безопасността в службата. Кои са най-честите заблуди, на които работодатели и служители стават жертва?

Мит # 1: "Нашата фирма не е в обхвата на правилата за пожарна безопасност, защото в нея работят по-малко от пет души"

     Погрешно! Ако сте собственик на бизнес, без значение е колко е малък той, вие носите неизбежна отговорност, когато става въпрос за безопасността на вашите търговски помещения и подчинени. Необходимо е да имате така нареченето "отговорно лице", което да провежда оценка и контрол на риска от пожари и да извършва редовен преглед на всички помещения и съоръжения като пожарни врати и пожарогасители. Важно е винаги да имате писмени копия от тази оценка, както и от тази на външни органи. Дори ако имате само един служител, ще трябва да извършите оценка. Други отговорности, като например въвеждането на подходящи мерки за пожарна безопасност, да се поддържат служителите информирани, да има необходимите противопожарни съоръжения и периодични тренировки остават в сила, дори и персоналът на фирмата да е от двама души.

Мит # 2: "След като са били монтирани аларми и качествени пожарогасители, мога да забравя за опасността от пожар“

     Цялото оборудване, като алармени системи и пожарогасители, трябва да бъде правилно инсталирано, тествано и поддържано ежегодно. Пожарогасителите трябва да бъдат съобразени с Вашите помещения (различни правила се прилагат към различни типове на работното място), и трябва да бъдат разположени разумно, така че те са лесно достъпни. Кликнете тук за повече информация относно оборудването на пожарна безопасност и тренировки.

 Мит # 3: „Всичко е просто много шум за нищо, властите не разполагат с реална власт за санкции, така или иначе“

     Внимателно с това твърдение. Районните органи за контрол и превенция на бедствията имат правомощията да издават известия, забрани и да налагат санкции. Те могат да ограничат достъпа до вашите търговски помещения. Сериозно нарушение на правилата за пожарна безопасност може да доведе до глоба до 5000 лева глоба или дори две години лишаване от свобода, както и до излизане на обекта от дейност.

Мит # 4: „Противопожарните аларми осигуряват цялата защита, която ви е необходима.“

     Детекторите за дим, са идеалното средство, за да предупредите околните, когато избухне пожар, но те не правят нищо в погасяването на пламъците. Макар и жизненоважно,  това известително устройство, далеч не е достатъчно за потушаването на огъня. Собствениците на жилища и офиси имат нужда от повече средства, за да бъде планът за предотвратяване на пожари пълен. Необходими са още поне план за бягство, пожарогасители, и при определени обстоятелства, пръскащи системи.

Мит # 5: „По-новите домове са по-безопасни, отколкото по-старите домове.“

     Факт: Възрастта на един дом е лош прогностичен фактор за потенциалната опасност от пожар. Статистически, единственото увеличение на пожарите в старите жилища е свързано с остарели електрически кабели. Всеки пожар, независимо от възрастта на дома, може да бъде потенциално опасен за живота.

Мит # 6: „Ако вътрешността на вашия дом е погълната от пламъци, ще бъде светло и лесно ще може да се види всичко.“

     По време на пожара ситуацията не е като по филмите, където пожарникарите могат да видят цялото оформление на помещението. В действителност, когато една стая е в пламъци, тя е изпълнена с гъст черен дим и става тъмно като в рог изключително бързо. Вие почти няма да можете да видите ръката пред лицето си. Добре е да се движите в ниското по две причини: за да се избегнете вдишването на опасен дим и за да напипате по-лесно своя път до безопасността.

Мит # 7: „За децата е нормално да си играят с огън.“

      Детското любопитство спрямо пожарите е напълно нормално, но играта с огъня, не е. Това граничи с пироманията. Ако едно дете си играе с огъня, без знание, одобрение, или надзор на възрастен човек, може да се окаже в истинска опасност. Уверете се, че сте обяснили на децата си за опасностите при пожар, както и какво включват правилната пожарна безопасност и превенция.

Мит # 8: „Малките пожари са лесно контролируеми.“

   Много хора смятат, че малките пожари са управляеми и не се нуждаят от много надзор. Грешно. Повечето катастрофални пожари започват от малки огнища и могат да станат неконтролируеми бързо. Следвайте всички правила за пожарна безопасност и предпазни мерки без значение каква е големината на огъня, който сте наклали.

Мит 9: „Хората винаги изпадат паника при пожар.“

     Когато избухне пожар, повечето хора очакват, че ще има паника и ще започнат да се държат нерационално. Учените обаче са доказали, че и обратното може да бъде вярно. Болшинството от хората не действат по неподходящ начин по време на криза, ако са приготвени. Това, което кара хората да прибягват до паника и стрес е идеята, че са неподготвени и че нямат план. Най-добрият начин да си гарантирате, че ще останете уравновесени е да имате план за пожарна безопасност наум!

     Изследователите в британската метеорологична станция, опровергават тази заблуда. Те призовават за осигуряването на добра информация за максимизиране на ефективността при евакуация, вярвайки, че аварийните процедури трябва да бъдат проектирани, за да се докаже, че хората могат да започнат да се движат безопасно, ако са им дадени правилни инструкции в ранните етапи на пожара.

     Допълнителни изследвания показват, че стресът често е причинен от липсата на информация, което може да накара хората да действат по неподходящ начин при огън.

Мит 10: „Във всички използваеми сгради е необходимо да има разпръсквачи“

      Няма никакво съмнение, така наречените разпръсквачи са огромен фактор за безопасността на живота при избухването на пожар. Действително смъртните случаи, настъпили в сгради с действащи пръскачки са по-малко. Но това дали ще можете да монтирате пръскачи зависи от самата архитектура на сградата и това колко е висока, както и това за какво се използват помещенията й. Ако в стаите има прекалено много електрически уреди, разпръсквачите могат да се окажат дори по-опасни за живота на околните. Освен това, страни като Германия и Великобритания, които разчитат по-малко на пръскачки, не показват по-висока смъртност при пожар.

Мит 11: „Пръскачите унищожават нашето имущество.“

     Друг често срещан мит е, че, ако една пръскачка оперира в огън, всички пръскачки се включват, което води до доставката на огромни количества вода, които  навядняват сградата и реално влошават ситуацията. Тази заблуда е особено популярна сред мениджъри на компютърни центрове, телекомуникационни компании, художествени галерии, музеи, библиотеки и исторически сгради.

     За щастие, статистиката показва, че 90% от пожарите биват погасени от задействането на едва четири пръскачки, а около 65% от задействането на една единствена.

     Докато има минимален шанс на щети от наводнение за техниката в сградата от пръскачки, като че ли тази опасност е за предпочитане пред значителна или пълна загуба на сградата.

Мит 12: „Асансьорите са опасни“

     Друг широко разпространен мит твърди, че асансьорите с голяма площ представляват сериозна опасност при пожар и трябва да се избягват. Всъщност възможността за използване на асансьора по време на пожар е била тествана внимателно от изследователи, и има дори и един британски стандарт днес специално за проектиране на асансьори за аварийно излизане при пожар. За щастие, съществува импулсът да бъде преразгледана предполагаемата опасност от асансьори при пожар. Добре е в скритата механична част на асансьорите, която се отваря, винаги да има малък пожарогасител.

Мит 13:  „Алармите прозвучават преди самия пожар.“

      Друг често срещан мит е, че детекторите за дим задействат алармата "преди началото на пожара."

      Това понятие има фантастичен отенък и някак си предполага, че някои детектори имат специална интуиция или шесто чувтство. Реалността е, че някои детектори могат да засичат пожари в начална или тлееща фаза, преди пламъците да избухнат. Докато пожарни детектори, основани на оптични принципи, могат да засичат тлеещи пожари в по-ранен етап, други устройства (като йонизиращи детектори) често превъзхождат оптичните детектори при пламтящ огън. И в двата случая, действието на детектора зависи от вида гориво и  размера на частиците и цветния спектър на опушващите вещества.

Мит 14: „Бетон е незапалим, стоманата и дървото не са.“

     Обичайно е да се мисли за стоманата, че тя губи своята устойчивост при много силна топлина. В действителност, единични елементи стомана запазват приблизително 50 % от структурата си околната температура от 550 ° С. Изследванията показват, че поради преразпределение на натоварването, незащитени стоманени структурни рамки могат да издържат на значително по-високи температури от 550 ° С. В действителност, стоманобетона губи значителна част от устойчивостта си над 760 ° С.

      Друга общоприета представа е, че бетонът не губи от устойчивостта си при огън. Въпреки това, загубата на бетонното покритие в огъня на тунела под Ламанша, е добър пример за провала на бетон чрез срутване при високи пожарни товари.

      На последно място, митът продължава, че дървеният материал няма място в структурни системи на пожарно-защитени сгради. Но, точно обратното, докато дървесината изгаря, тя също се овъглява добре в голяма часто от случаите, и играе ключова роля като устойчива структура, особено в земетръсни зони като Нова Зеландия и Япония. Друго предимство на дървения материал е, че той лесно може да бъде потушен с пожарогасители от какъвто и да било тип, за разлика от металите.

Мит 15 – „Миризмата на дим ще ме събуди.“

     Повече от един на всеки трима души, които умират в огън никога не се буди, преди да претърпи смъртоносни наранявания. Димът на типичната огнена стихия съдържа смъртоносна смес от газове, която действително може да действа като наркотик и да постави човек в още по-дълбок сън!

Мит 16 – „Повечето смъртни случаи се дължат на това, че не е била инсталирана противопожарна аларма.“

     Всъщност алармите, които се задействат при дим,  са налични в повече от половината (58%) от фаталните жилищни пожари. Въпреки това, те са в експлоатация в само 37% от тези фатални пожари. С други думи, това е в повече от една трета от смъртоносните домашни пожари, работещите аларми за дим не са достатъчни, за да се предотвратят смъртоносните случаи. Така че докато работят алармите, димът представлява основна гаранция за безопасност срещу смъртните случаи у дома при пожар, но те не са стопроцентов източник на сигурност.

Мит 17 – „Всички противопожарни аларми са същите.“

      Всъщност има два основни вида аларми. Всеки един от тях използва различна технология за засичане на пожара и всеки един е малко по-добър от другия при откриване на определени видове пожари. Фотоелектричният детектор за дим използва малък лъч светлина и когато димни частици влияят на светлинния лъч го задейства алармата. Фотоелектрическите аларми се считат за най-добри за ранното откриване на тлеещи пожари, които произвеждат дим за известно време, преди да изригнат в буен пламък.

       Другият тип се нарича йонизиращ детектор за дим и използва малък електрически заряд, който се предава по въздуха между две плочи; когато димни частици прекъснат тока, алармата се задейства.

       Има и двойно сензорни дим аларми, които имат и двата видазасичане. Те се считат за най-добри, но са още по-скъпи.

Мит 18 – „Повечето пожари се случват по време на вечеря.“

      Подобно на мита, че кухнята е източник на повечето пожари, се оказва, че малко повече от половината от смъртните случаи при домашни пожари са причинени от пожари, които се случват между 23:00 и 7:00 часа сутринта и те не започват от кухнята. Всъщност причина номер 1 за домашните пожари, довели до смърт, са източниците на топлина.

Мит 19 – „Причина за смъртта обикновено се дължи на изгаряния.“

      Повечето смъртни случаи при пожар са в резултат на вдишване на дим. Той може да убие по два начина – като задуши чрез запълване на стаята и отрязването на достъпа до достатъчно кислород или като запълни белите дробове с токсични газове, които са вторичен продукт от много различни материали (пластмаси, синтетични материи, бои и покрития, битова химия и т.н.), които горят при огън. Ето защо е толкова важно да се евакуирате възможно най-бързо, ако домът ви гори. Дори и да ви се струва, че пламъците са контролируеми.

Мит 20 – „Смъртните случаи при домашни пожари са рядкост.“

     Тук първо трябва да си отговорим какво е рядкост. По данни на Пожарните служби в САЩ в страната е имало 414,000 жилищни пожара през 2007 г. В резултат на тези пожари, 2,865 души са загубили живота си. Това означава, че средно почти осем души умират от битови всеки един ден.