Роботи пазят гората от пожари

16 юни 2024

Модерни технологии пазят горите от пожари. С всяка следваща година изгарят все повече горски площи заради глобалното затопляне. По тази причина много държави, сред които един от първенците в превенция на горските пожари са САЩ, предприемат мерки за защита на зелените терени. Сензори и роботи са едни от най-ефективните помощници на хората при опазването на природата от извънредни пламъци.

Заплаха

С нарастващата честота на екстремни метеорологични явления, заплахата от горски пожари става все по-значителна за общностите по света“, твърдят експерти. По думите им именно, за да се справят с тази нарастваща заплаха, учените и инженерите разработват иновативни технологии за ранно откриване и борба с горските пожари. Пламъците са не само опасни за околната среда и човешкия живот, но и причиняват значителни икономически загуби.

Статистиката

В глобален мащаб, средният брой на горските пожари годишно е над 340 000. Заради тях се изгарят приблизително 420 милиона хектара земя. Тези пожари водят до значителни икономически, екологични и социални щети.  Те застрашават живота на хора и животни. Тази тревожна статистика подчертава необходимостта от прилагането на съвременни технологии за превенция и борба с горските пожари.

Иновациите

Модерните технологии като сензорите за горски пожари, противопожарните роботи и дроновете значително подобряват работата на пожарникарите в цял свят. С тяхната помощ много по-бързо се засичат горските пожари.  Най-полезни са именно сензорите, които осигуряват ранно откриване и предупреждение. Роботите не са по-малко значими. Те предоставят възможност за безопасна и ефективна намеса в опасни зони. Дроновете от своя страна предлагат бързо и точно наблюдение и картографиране на засегнатите райони. Настоящият материал ще представи по-детайлно трите основни технологии, които помагат на огнеборците да пазят горите от пламъци.

Приложението

Приложението на тези технологии не само подобрява реакцията при спешни случаи, но и помага за намаляване на дългосрочните въздействия на горските пожари върху околната среда и обществото. Това поясниха огнеборци. По думите им в бъдеще, с продължаващите усилия и изследвания, могат да се очакват още по-усъвършенствани джаджи за борба с горските пожари. И така ще се повиши защитата на “белите дробове“ на планетата Земя – горите.

Ранното откриване

Сензорите за горски пожари играят критична роля в ранното откриване на запалвания. Те използват различни технологии за идентификация на прахови частици, летливи органични съединения и газове в реално време. Според експертите информацията, събрана от сензорите, се изпраща на всеки 18 секунди към облачна система, активирана с изкуствен интелект (AI). Въпросната система от своя страна анализира данните и изпраща сигнали при откриване на потенциален пожар. Пожарникарите са обнадеждени, че тези системи могат значително да намалят времето за реакция и да предотвратят разпространението на пожарите. По думите на експертите тези географски насочени сигнали, предупреждения и уведомления много им помагат в борбата с пламъците в горите.

24 часа

Сензорите за горски пожар са разработени да подадат веднага сигнал при огън. Щом избухне пламък същите се задействат. Така с тях се осигурява 24-часово наблюдение на горските терени. Сензорите действат като чувствителни носове за газове и малки твърди частици във въздуха - признаци на запалване на пожар. Например, при тестове в Колорадо, алфа сензори успяха да идентифицират повторно запалване на контролирано място за изгаряне и да изпратят предупреждение на окръжната служба за управление на извънредни ситуации. Първият сигнал от гражданин тогава пристигнал едва 37 минути, след като сензорите се свързали с главната система.

Роботика

Друга модерна технология, която помага при възникване на пламък в горската местност са противопожарните роботи. Те могат да навлязат в опасни зони, където е трудно или опасно за хората, и да изпълняват различни задачи като потушаване на огъня, отстраняване на горими материали и създаване на защитни линии. Явяват се като главни асистенти на пожарникарите. Оборудвани са с камери, термални сензори и водни струи, които могат да насочват точно към горящите участъци.

Моделите

Някои от моделите роботи вече се използват в различни части на света. Според пожарникарите въпросните джаджи доказват своята ефективност и надеждност в сложни противопожарни операции. Така при пожар в Париж по време пламъци в катедралата Нотр Дам де Пари“ робот е помогнал на пожарникарите да овладеят огъня и да спасят структурата на сградата.

Издържливост

Противопожарните роботи се отличават със своята издръжливост и адаптивност. Те могат да работят при екстремни условия на топлина и дим, като осигуряват непрекъсната поддръжка на пожарникарите на терен. Освен това, тези роботи могат да се интегрират със съществуващите комуникационни системи, което позволява по-добра координация и ефективност на противопожарните операции.

Дроновете

Дроновете са още една ключова технология в противопожарната борба. Те могат да извършват наблюдение от въздуха. Така същите предоставят точни данни за разпространението на огъня. По този начин помагат за координацията на екипите на терена. Някои дронове са оборудвани с термални камери, които позволяват наблюдение и през нощта, както и в условия на гъст дим. Те могат да се използват за разпръскване на водни и огнеупорни химикали директно над горящите зони.

Картографиране

Дроновете също така предоставят възможността за бързо картографиране на зоните, засегнати от пожари, което улеснява планирането на противопожарните операции. В Австралия, например, дроновете се използват за наблюдение на горските пожари и за събиране на данни в реално време, които помагат за координацията на усилията по борбата с огъня.

Спътниците

Спътникови системи като Landsat и MODIS предоставят висококачествени изображения и данни за пожарите в реално време, което улеснява вземането на информирани решения. Това поясниха запознати. Наред с това приложения за мобилни телефони също се използват за предупреждение на населението и координация на евакуациите. Те могат да предоставят актуална информация за местоположението и интензивността на пожара, както и инструкции за безопасност. Тези приложения са особено полезни в региони, където пожарите се разпространяват бързо и е необходимо бързо реагиране.