Кои са правилата за безопасност при корабоводене, съгласно Конвенцията СОЛАС?

10 декември 2016

Според издадената конвенция по правилата за безопасност на корабоплаването се прилагат за абсолютно всички кораби при всички рейсове, с изключения правят  военните кораби. Нужните правила са няколко и включват следните изисквания:

Съобщение за опасност: Това гласи, че всеки Капитан на кораб, който се сблъска изведнъж с непредвидени опасности е длъжен да даде информация чрез всички средства, които са на борда до най- близките съседни кораби. Информация се дава веднага и на компетентните власти чрез брегови пункт. Информацията може да бъде изпратена по различна форма. По пряк текст или чрез международния свод на сигналите. Всичко това се предава по радиото на всички, кораби, които се намират в района, до бреговия пункт, като молбата на Капитана е да бъдат взети всички мерки и да се информират нужните власти.

 

Опасностите, за които се прави тази информация, са от тип:

-  опасен лед

-  изоставен кораб

-  навигационна опасност

-  тропически щорм

-  наличие на температури под нулата, които водят до силни ветрове, можещи да причинят голямо обледеняване и вътрешни проблеми на кораба, като аварии, поява на пожар, с който не може да се справи персонала на кораба, въпреки наличието на пожарогасител- проверка, която се извършва, за да бъде всичко в готовност за употреба и системите, сигнализиращи за проблем.

При възникнал проблем се използват наличните спасителни лодки. Тук всички предмети от снабдяването изключение на куката, която трябва да бъде свободна за отблъскване, след пускане на лодката, трябва да бъдат много силно и здраво закрепени за спасителната лодка, за да не бъдат изпуснати и да паднат във водата. Всички предмети на спасителните лодки е необходимо да са с малки размери и малко тегло.

Всяко правителство от Конвенцията е задължено да предприеме мерки и да направи необходимото спрямо информацията и проблема, който са получили, за да бъдат запознати заинтересованите лица. Това предаване на информацията е безплатно, а преди да се даде тя е нужно да се подаде сигнал за безопасност. След като Капитан е съобщил за опасността, не е задължително да се води по-нататъшно наблюдение и да се предават последващите съобщения ежечасно. Продължава да се следи за метеорологичните услуги. Намират се конкретни маршрути, с които да се съпроводи кораба през морски пътища, които да са извън оживените райони, избягват се зони от някои класове кораби с цел избягване на опасни ситуации, които биха допринесли за безопасността на корабоплаването и безопасността от инциденти и пожари на всички останали кораби, наличните пожарогасители и ремонти, които се извършват не са достатъчни в някои ситуации. В учебните пособия, които са свързани с тази безопасност, внимателно се разглеждат въпросите, свързани с безопасната експлоатация на кораба. Какъв точно да бъде контрола върху техническото състояние на кораба, каква е необходимата организация и действие при аварийни ситуации, поява на пожари и предпазване на морската среда от евентуално замърсяване чрез разливане на вредни химикали в нея. Според вас корабоплаването достатъчно безопасно ли е в 21 век?