Какво представлява халонът и как действа при пожарогасене?

26 февруари 2017

Основни факти относно халоните

Халоните представляват „чист агент“ или неелктропроводими, летентиливи, газообразни гасящи агенти, които не оставят следи, след като се изпарят.

Халонът е втечнен, компресиран газ, който спира разпространението на пожара, като химически разрушава процеса на горене. Халон 1211 (течен стрийминг агент) и Халон 1301 (газообразен агент) не оставят следа, след като се изпарят и са забележително безопасни при контакт с хората. Халонът обикновено спада към пожарогасители от клас В (запалими течности) и към клас С (електрически пожари), но може да бъде ефективен и при пожари от клас А (общи горивни материали). Халон 1211 и 1301 са ниско токсични, химически стабилни съединения, които се съхраняват в цилиндри и лесно могат да бъдат рециклирани.

Халонът е изключително ефективен агент за газово пожарогасене, дори и в ниски концентрации. Според теорията на огъня са необходими три компонента за започването на пожар. Първата съставка е самото гориво (запалими материали), втората е кислород и третият компонент е искра, като е важно да се има предвид, че силната горещина може да причини възпламеняване и без искра. Обикновено за да спрете пожара, е необходимо да премахнете поне един от елементите на този триъгълник. Халонът реално прибавя четвърто измерение към пожарогасенето, като просто прекъсва химичната реакция на горенето. Спира горивото, като неутрализира запалването и кислорода чрез химическа процес.

Едно от основните предимства на халона като чист агент е способността му да потушава пожари, без да оставя следи и щети върху горящото имущество. Халоните са използвани за защита при пожари и експлозии от началото на 20 век и остават интегрална част от плановете за пожарна безопасност на много заводи, складове и електрически и авиационни компании и до днес. Халоните да безопасни за техника, компютри и съответно за комуникациите на борда. Намират множество приложения сред военните сили, на кораби,  самолети, танкове и помагат да се подсигури безопасността на много превозни средства в търговията.

Не съществуват евтини средства за безопасното изхвърляне на халона. Следователно рециклирането и повторното му използване са единственият начин той да продължи ефективно да спасява човешки животи, без да застрашава околната среда.

В кои случаи халонът е най-доброто решение?

Тъй като огънят се нуждае от гориво, кислород и топлина, за да е в действие, много от най-типичните погасителни агенти като вода, въглероден диоксид, сухи химикали и пяна атакуват пламъка физически по един от трите елемента на горенето. Халонът е различен с начина, по който потушава огъня. Той притежава част от охлаждащия ефект на водата, както и от задушаващото действие на въглеродния диоксид, но най-съществената му характеристика е възможността му химически да взаимодейства с компонентите на огъня.

Водата е много ефективна с пожари от клас А (общи горивни материали като дърво и хартия). Халоните са ефективни с този вид пожари, макар и не толкова ефективни колкото водата, но освен това са изключително подходящи заместители на пожарогасители от клас В и С. Този тип вещества са подобни на въглеродния диоксид, тъй като са подходящи като разтвор в студена вода и не оставят никакви следи. За разлика от въглеродния диоксид обаче, халонът не изолира кислорода от зоната, в която е изпуснат. Дори и при най-опустошителните пожари  са необходими по-малко от 8% концентрация на халон за потушаването, като той позволява безопасната евакуация на всички в помещението. Освен това при халона не съществува рискът от парализи в следствие на съприкосновение с ниската температура на въглеродния диоксид, нито пък и от електрошок, ако има наелектризирани предмети наоколо.

Сухите химически пожарогасители са ефективни върху пожари от клас А, В и С, но те пък от своя страна причиняват тежки щети върху имуществото и не могат да се използват на кораби и летателни машини.

Пяната е ефективен потушаващ агент при пожари от клас А и В и е особено подходяща, когато искаме да предотвратим повторно запалване. За съжаление пяната не може да се използва при възпламеняване на техника и оставя следи, които трудно се почистват.

Халонът е втечнен газ, който щом бъде изпуснат оставя дюзата да изпуска струя от 85% течност и 15% газ. Това дава на агента размах от 6 до 9 метра.

Законен ли е халонът?

Производството на халон е спряно от януари 1994 г. Тъй като не съществуват средства за ефективното му разграждане или изхвърляне в природата, употребата на вече произведения халон е от съществено значение. Въпреки негативния му ефект върху озоновия слой, халонът остава най-ефективният чист агент за потушаване на почти всички видове пожари. Тъй като халонът вече се рециклира и е постоянно в употреба, той е екологичен и разумен избор за бизнеса.