Какво е важно да знаем за пожарите, причинени от горими метали?

15 март 2017

Представете си как екип на местната пожарна служба пристига на мястото на вече развихрил се пожар, причинен от горими метали. Главнокомандващият на екипа дава нареждане да се изпомпват 41 килограма водород и кислород на минута. Звучи ли Ви познато? Това за жалост е една от най-често срещаните грешки при съвременно огнеборство. Идеята, че огромно количество вода може да задуши пламъка на горящи метали е напълно илюзорна и изключително рискована.

Възпламенимите метали като магнезий, титан, цирконий, тантал, литий и натрий стават все по-чести причинители на пожари поради тенденцията да бъдат превозвани към специални депа за рециклиране. Значителни количества от тези метали често ни заобикалят на пътя, а шофьорите понякога не са и предупредени за това, тъй като контролът по обозначаването на превозните средства не винаги е стриктен. Освен това с цел намаляване на теглото на коли и камиони все повече производители използват магнезий. Потушаването на пожар, причинен от такъв тип материали, е изключително различен процес от този при нормални запалими вещества. Познанията в тази сфера могат да спасят не само Вашия живот, но и този на хората около Вас.

Защо водата е като бензин за горящите метали?

За съжаление изливането на вода върху огън, причинен от горящи метали е изключително типична грешка. Водата не само не потушава този вид огън, но и причинява експлозии, при които горящи парчета метал биват разхвърляни из местността и обикновено ситуацията се превръща в част от черната статистика на новинарския блок за деня.

Често тази грешка бива прикрита зад извинението, че специалистите са се опитвали да ускорят изгарянето на материала. Това в действителност е истина – водата забързва горенето на запалимите метали, но също така създава и риска от водородни реакции и експлозии. Вероятността хора от екипа да бъдат наранени при такъв тип действия също е много висока. Следвайки тази логика, представете си екип на пожарната служба да донесе танкер с бензин с цел по-ускореното изгаряне на горящия материал. Звучи невъзможно нали? Използването на вода в такива случаи е почти толкова зловредно, колкото би бил и бензина. Доказано е, че всеки 45 литра вода, изхвърлени върху горящи метали се равняват на ефекта, който биха имали 20 литра бензин.

Категории запалими метали

Запалимите метали попадат в няколко различни категории. Алкалните метали, например, реагират на вода както във възпламенено, така и в нормално състояние. Взаимодействието на тези метали с вода би довело до опасни реакции. В незапалено състояние алкалоземните, преходните и други метали не представляват същата опасност като алкалните метали. Но ако вече са запалени тези метали могат да дадат изключително агресивен отговор на съприкосновението им с вода. Важно е освен това да знаете, че метали, които обикновено не възприемаме като запалими, като желязото например, когато са в много малки размери на песъчинки, могат също да бъдат възпламенени. Горящите метали са изключително опасни за пожарникарите, тъй като обикновено стигат до 2800 дори до 4000º С температура. Толкова високи температури обикновено водят до разпадането на водата на основните й съставки – водород и кислород. Добавянето на кислород към всеки пламък води до подхранването му и не до неговото задушаване.

Освен че развиват много по-висока температура от останалите запалими материали металите отделят и много по-голямо количество дим, когато горят. Една от уникалните характеристики на пожарите, причинени от метали е, че пушекът им е бял или сивкав и освен това той се движи много по-бързо отколкото обичайният черен дим.

Прах, стърготини и малки частици от метали, по работни машини, инструменти и други, представляват най-голяма заплаха за екипите особено тези от алкалоземни частици. Пудри и прашинки имат свойството да се превръщат в микрскопични балончета, които имат много висок експлозивен потенциал.

Пожарите, които въвличат големи количества горящи метали са почти невъзможни за потушаване и много трудно контролируеми. За ограничаването им се използват пожарогасители от клас D, в комбинации с елемент, специфичен за отделните метали. В момента, в който пожарът прекрачи границата на първоначалното възпламеняване става почти невъзможно дори и за най-ефективните пожарогасители да достигнат до източника на огъня поради невероятно високите температури, които развиват.

От критично значение е да се овладее навреме огъня, като правилно се идентифицира кои са горящите метали. Важно е да се знае какво е количеството и точното им разположение. Единственият начин да бъде спряно горенето на преходни и алкалоземни метали е като се създаде инертна атмосфера от аргон и хелий.