Каква е автоматичната пожарооткриваща и пожароизвестителната система на корабите?

23 ноември 2016

Всеки един кораб има своята безопасна система за пожар. Пожарооткриващата система се инсталира в специално  защитавано помещение. То има функцията  да служи за откриването на пожар още на много  ранен стадии и съответно подаване на сигнал за неговото място с цел потушаване.  Според правилата и инсталациите, които се използват заедно с честите проверки на пожарогасител, при наличие на пожар, системата се задейства веднага, като това става без намеса на екипажа и по всяко време на денонощието. 

 

Корабните системи за пожарна безопасност  се състоят от:

- датчици, които са разположени в защитаваните помещения. От своя страна тези датчици биват: 

1.Топлинни (при превишаване на 780С). Тези  системи са силно чувствителни на димна концентрация, успешно успяват да е включат и да сработят при намаляване интензивността на сноп светлина.  Важно е да бъдат поставени  на открити места, за да няма прегради, които да пречат на горещия газ или дима да достигне даденият  чувствителен елемент.

2. Ултразвукови.

3. Топлоимпулсни. Те се  задействат при поява на пулсации в температурата.

Всички датчици са групирани в определени секции. Внимава се на какво разстояние се поставя  между датчика, което разстояние е строго регламентирано от Конвенцията. Следи се за редовната поправка на пожарогасител и всяка друга техника помагаща при пожар. Има и  средство, което при нужда  се  задейства алармена система със силен звуков и визуален сигнал. Този сигнал се подава автоматично на един или повече индикаторни блока.  Целта е да се даде нужната  информация за наличието на пожар и какво е точно неговото място. Специално поставените индикаторен блокове са разположени на навигационен мостик и на там  където се носи вахта. Места където има нужда от  дежурни, които  да  приемат сигнала към  отговорен член на екипажа. Системата има  възможности да сигнализира и за повреди в системата. Това става отново със сигнал, който задължително е различен от сигнала за пожар.

 

Кога точно се задействат системите за безопасност при пожар?

Пожарната системата се задейства при наличие на температура, която е по-висока от нормалната температура на въздуха, концентрацията на дим или някакъв друг фактор също трябва да са с по висок индикатор. Внимателно се вкарват нужните данни в системите, които да са чувствителни на температура и да се задействат само  при температури не по-високи от 740С, при скорост на повишаване на температурата не повече от 10С само за минута.

 

Какво трябва да е захранването на датчиците? Изисквания към системата.

То трябва да е  най-малко от 2 независими източника, като единия от тях да  е авариен. На мостика се поставя  таблото за управление на системата. До всеки един  индикаторен блок е задължително  да има поставен  списък или план, на който лесно и ясно да се показват защитаваните помещения и разположението на секциите датчици. Наличие на инструкция за проверки и поддържане също  е задължително да има.  Периодично се проверява  захранването на системата. Това става с  подвеждане на горещ въздух или дим към поставените датчици. Задължително е наличието на  резерви датчици за всяка една  секция. Виждали ли сте някога такава система?