Горски пожари. Предпазване и мерки при запалване.

02 април 2017

Споделена отговорност:

  •     Горските пожари са едно от природните бедствия, които представляват реална опасност за живота на хората. Освен това горските пожари са смятани и за сериозна заплаха за екологичното равновесие на Земята.
  •     Отговорното поведение по отношение на горските пожари, включва не само непаленето на огън в гори и диви местности, но и навременното сигнализиране за такива в случай, че бъдат засечени.

Предпазни мерки:

Макар че някои от предпазните мерки изглеждат очевидни, те биват забравяни твърде често.

 

В случай че пътувате, спрели сте за кратък отдих или кампингувате:

-   Отделяйте настрана, в подходящ съд, кибритени клечки и фасове. Не ги хвърляйте през прозорците на колата.

-   Не оставяйте бутилки, стъкла или отпадъци в гората или в полето, тъй като при нагряване, те лесно могат да причинят пожар.

-   При никакви обстоятелства не наклаждайте огън. Независимо дали се нуждаете от огън за готвене или за да се стоплите, трябва да знаете, че паленето на огън в каквато и да било дива местност, която не подлежи на охрана и няма съответното обозначение, е незаконно деяние и подлежи на санкции. Единствено в охраняеми местности, снабдени с подходящата екипировка и указания, наклаждането на огън е позволено.

-   Не оставяйте горящи или тлеещи огнища или лампи без надзор. Не напускайте лагера преди да сте се уверили, че опасността от огън е редуцирана до минимум.

-  Ако видите пламъци или пушек около гора или поле, незабавно сигнализирайте в Полицията, Пожарната или в Изпълнителната агенция по горите. Наберете 112 и изберете опция. Гражданска защита също е един от органите, които биха откликнали на такъв сигнал.

 

В случай, че искате да горите дърва или сух растителен материал, първо, поискайте разрешение от съответната Изпълнителна агенция по горите или от Агенцията за опазване на околната среда. Разберете къде се намира районът, в който имате право да горите и не предприемайте никакви действия преди да сте получили писмен документ, удостоверяващ правото Ви да изгорите съответните материали. В случай, че бъдете оторизирани, важно е да запомните:

-   Не запалвайте материалите във ветровити дни, както и след дълги периоди без валежи.

-   Наблюдавайте процеса на горене и не напускайте мястото преди да сте сигурни, че огънят е изтлеел напълно.

 

В случай, че имате къща сред природата, важно е да знаете:

-   Коминът на къщата задължително трябва да има искроуловители.

-   Не можете да горите листа или друг вид растителност без изрично писмено разрешение от съответните органи.

-   Не изхвърляйте саждите от камини или пепелници, без да сте напълно уверени, че те са загасени.

-  Помнете, че всички електропроводи трябва да бъдат прокарани през противопожарни просеки с широчина 3 метра, без каквато и да било растителност. Ако е необходимо , използвайте услугите на специализирани фирми, за разчистването и профилактиката на електрическата инсталация.

-   Избягвайте неконтролираните струпвания на отпадъци на открито.

-   Поддържайте пътя и околните пътеки в близост до къщата, разчистени от растителност, плевели или отпадъци.

-   Пазете покрива на къщата и околните помещения чисти от лесно запалими материали.

-   Инвестирайте в огнеупорни материали за изолацията на къщата и покрива и врати при пожар.

-   Не се препоръчва строежът на имот на разстояние по-малко от 25 метра от гора.

 

Мерки за собствената Ви защита:

Познаването на околната среда и на рисковете от неконтролируеми пожари е съществен фактор за предпазването от огнената стихия. Ето защо  по време на периоди с висок риск от пожари, в случай, че се разхождате сред природата, е важно да познавате пътищата и алтернативните маршрути, които регионът предлага.

 

Ако все пак се окажете в близост до горски пожар:

-    Опитайте се да стоите встрани от периферните зони на гората, които са по-малко улесени.

-   Помнете, че промяна в  посоката на вятъра, може да стане причина това да бъдете заобиколени от огъня. Винаги се движете в посока обратна на вятъра.

-    Не се запътвайте в посока на низини и каньони и избягвайте хълма, по който се катери огънят.

-    Не се опитвайте да потушите огъня сами.

-    Обадете се на специализираните органи. В случай, че помагате при потушаването, следвайте инструкциите, дадени Ви от специалисти.

-    В случай, че помощен самолет каца в района, оттеглете се, особено ако самолетът има за цел да  разпръсква вода.

 

Помнете:

-    Мерките за сигурност и предпазване от пожари, многократно са предпазвали от стихийни явления милиони хора.

-  Освен начините за превенция, важно е да познавате и методи за самозащита, след като пожарът е вече налице. Снабдете се с ефективни пожарогасители и се уверете в тяхната поддръжка.