Автоматично пожарогасене

06 май 2016

Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД предлага системи за автоматично пожарогасене от най-висок клас пожарогасителни системи.


Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД проектира, изгражда и поддържа автоматични пожарогасителни системи на българския пазар повече от 10 години, като притежава всички необходими сертификати от прозводителите и гарантира за високото качество на пожарогасителните системи.

 

                                                             

            

  

 


Системите за автоматично пожарогасене, които предлагаме са следните:

■ Автоматични пожарогасителни системи за сървърни помещения

■ Автоматични пожарогасителни системи за влакове

■ Автоматични пожарогасителни системи за автобуси

■ Автоматични пожарогасителни системи за самолети

■ Автоматични пожарогасителни системи за летищна техника

■ Автоматични пожарогасителни системи за вятърни и дизелови генератори 

■ Автоматични пожарогасителни системи за производствени халета

■ Автоматични пожарогасителни системи за кухни

■ Автоматични пожарогасителни системи за спортни автомобили

■ Автоматични пожарогасителни системи за товарни автомобили

■ Автоматични пожарогасителни системи за селскостопанска техника

■ Автоматични пожарогасителни системи за архиви

■ Автоматични пожарогасителни системи за болнични помещения

■ Автоматични пожарогасителни системи за шкафове с опасни материали

■ Автоматични пожарогасителни системи за сървърни ракове

■ Автоматични пожарогасителни системи за двигатели на влакове, коли, автобуси, самолети