5 качества, които всички пожарникари трябва да притежават

28 март 2017

Борбата с огнената стихия е сложен процес и пожарникарите, повече от всички други служители на реда и гражданската безопасност, трябва да имат редица качества и таланти, както и личен характер, за да могат пълноценно да упражняват професията си. Комбинацията от уникални служебни задължения, нестандартно работно време и гъвкав начин на живот са предпоставка за някои специфични личностни характеристики.

Всеки, който има желанието да упражнява тази професия, следва да бъде запознат със спецификите й. Има определени черти на характера, които интервюиращите ще искат да видят по време на интервю за подобна позиция. Ако Вие покажете, че сте наясно с някои отговорности и с очакванията на работодателите в тази сфера, можете бързо и лесно да си спечелите място и дори кариера като пожарникар.

Изброените характеристики са систематизирани, след като попитахме редица специалисти в сферата на пожарогасенето кои според тях са трите най-важни качества, които трябва да притежава един пожарникар. Обединихме всички примери в пет обобщени категории. Вижте какви черти на характера е добре да притежавате и да възпитавате у себе се, ако искате да упражнявате тази професия.

  1. Интегритет: Честност, надеждност, отговорност 

     Противно на повечето актьори и спортисти, когато отговорните за публичната безопасност лица попаднат в публичния дебат по негативен повод, хората обикновено не помнят техните имена. Те помнят тяхната длъжност, организацията, към която принадлежат, и града, от който са.

     Доверието е основен фактор, когато става въпрос за публична безопасност. Обществото трябва да се доверява на служителите на реда, за да могат те качествено да изпълняват своя дълг. Неподобаващото поведение на един пожарникар не само засяга имиджа на неговото поделение, но и този на цялата гилдия. Репутацията на пожарните сили се изгражда десетилетия наред, като организация, която заслужава доверие и се грижи за обществения интерес.

     За да може екипът да функционира нормално, също така всички членове трябва да имат пълно доверие един в друг. Като пожарникар вие трябва да имате доверие на колегите си относно техния професионализъм и подготовка, относно това да ви помогнат в нужда. В един екип пожарникарите трябва да делегират безопасността на животите си един на друг. Човек, който не притежава интегритета честност, надеждност, отговорност, никога няма да бъде възприеман добре и напълно в екипа, което пък може да доведе до проблеми по време на работа и при екстремни ситуации.

     2.Физическа подготовка: Възможност за извършване на физически задачи

      Редица аспекти на професията изискват  изключително добра физическа подготовка, много над средното. Голяма част от служебните задължения на един огнеборец  няма как да бъдат изпълнени без перфектна издръжливост, гъвкавост и сила. Здравето и спортът са основна част от поддръжката на един пожарникар. Често физическата подготовка е представяна като най-важната черта на един специалист в тази сфера. Макар че това не винаги е истина и интегритетът е не по-малко важен, се има предвид, че ако все пак един пожарникар физически не може да извърши дадена задача, то намеренията и честността му стават безполезни. 

      3.Комуникация: Добри комуникативни умения, общителност

      Цели романи могат да се посветят на това колко е важна комуникацията при пожарните служби. Като пожарникар ще имате съприкосновение с много и най-различен тип хора. Ясната, интелигентна, учтива и отворена комуникация е от ключово значение, както в самата станция, така и при акция. Важно е да се научите да слушате активно, както и да се спогаждате и да работите с голям брой хора с различна биография и произход. Ще се наложи да се научите да се справяте с раздразнени граждани, както и да използвате устройства за предаването на критична информация, следва да знаете как да успокоявате своите колеги, семейства, жертви, как да общувате с парамедици, медицински сестри и дори лекари. Част от ежедневния дълг на пожарникаря е да обучава деца и изобщо хората в региона как да се грижат за пожарната безопасност на града, как да реагират при пожар и как да се предпазват един друг.

    4. Гъвкавост и адаптивност: Непретенциозност, възможност за работа под напрежение, компромиси, адаптивност и воля за преодоляване на пречките

     Често в наши дни служителите роптаят, щом чуят, че от тях се очаква да са гъвкави. Думата гъвкавост (flexibility) се е превърнала почти в евфемизъм за експлоатация и злоупотреба с готовността на хората да извършат качествено служебните си задължения. Случаят на пожарникарите обаче е различен и това действително е качество, без което те не биха просъществували на своя пост. Ние дефинираме гъвкавостта на един пожарникар по следните параметри – минимални специфични лични нужди и активност и динамичност. Това ще рече, отвъд нормалните неща като хигиена, хранене, сън, време с близките, това трябва да са професионалисти, които нямат фобии, странни предпочитания за работа или да кажем, собствена фирма за ремонт на пожарогасители, която да им бъде абсолютен приоритет.

     5. Посвещение: Отдаденост, гордост, сърцатост, желание, порив, компетентност, работна етика

Въпреки че отдадеността към работата се е превърнала в клише за много от съвременните работодатели, без значение е как ще определите това качество, но то е критично за добрия пожарникар. Огнеборците следва да бъдат изключително работливи, горди от професията си и винаги стремящи се към усъвършенстване дори и в най-незначителните и наглед, банални ежедневни задължения. Те трябва да бъдат компетентни и да познават до съвършенство уредите, с които работят като пожарогасители, газове, защитни маски и дрехи и други.